1978

1978

Jongen (15) uit Leveroy verongelukt in Nederweert

Jongen (15) uit Leveroy verongelukt in Nederweert (Van onze verslaggever) NEDERWEERT – Op de T-kruising Houtsberg-Van de Broekweg in Nederweert is gisteravond rond 19.15 uur de 15-jarige fietserT?. Coenen uit Leveroy om ’t leven gekomen. Hij kwam op die kruising in botsing met een auto, bestuurd door H.S. uit Leveroy.

Kort nieuws jan. 1978

Jongerenkoor Leveroy zingt”Weert Weert – Het Jongerenkoor van Leveroy verzorgt op zondag 15 januari om 12.00 uur een kerkdienst in de kerk van het Groenewoud te Weert. Dit jongerenkoor bestaat ruim 3 jaar, telt 30 leden en beschikt verder over een zes man sterke combo. De groep jongeren verzorgt niet alleen

Prachtig kruis met kruisbeeld weer in kerk gehangen,

26.3.1978 Prachtig kruis met kruisbeeld weer in kerk gehangen, nadat dit kruis met beeld jarenlang onder de toren had gehangen. Kruis met beeld waren vroeger vele malen geverfd. ’t Leek net alsof ze van steen waren. Harry Hermans en meester Kwaspen hebben zich erover ontfermd. Ze hebben gepoetst, geschuurd, totdat

Nijhof van 20e naar 4e plaats

Na de verkiezingen was pastoor Nijhof opgeklommen van de 20ste naar de 4de plaats.

Kruis hangt weer in volle glorie

LEVEROY — Een groot kruis met crucifix, dat jaren lang achter in de kerk van Leveroy onder de toren hing, is door nijvere handen tot zijn ware werkelijkheid teruggebracht. Pastoor Nijhof: „Iedereen dacht dat de crucifix van gips of van steen was, dus zonder grote waarde. Totdat men in­eens ontdekte

Damesvoetbal is te snel geëmancipeerd

Af vaker heb ik in mijn achterhoofd een beetje getwijfeld aan de goede bedoelingen van het damesvoetbal. Zonder overigens iemand tegen de emancipatoire schenen te trappen. Vorige week werd mijn vermoeden bevestigd toen Ik het relaas hoorde van de promotiewedstrijd tussen de damesvoetbalteams van Leveroy II en Baarlo. 1.

Gouden paar in Leveroy

LEVEROY – Op maandag 17 april viert in Leveroy het   echtpaar Geraets-Heijnen zijn gouden huwelijksfeest. De   festiviteiten beginnen om 14.00 uur met een mis van dank-  Ü zegging in de parochiekerk van de H. Barbara, waarna de   gouden echtelieden, hun vijf kinderen en 21 kleinkinderen   de rest van de dag

Scoren geeft me een kick

Bron, De limburger: Door Hans Strans LEVEROY – De laatste jaren scoort Ruud Geels gemiddeld 30 goals per seizoen voor Ajax. Een prestatie die in het profvoetbal nauwelijks geëvenaard word Maar in Leveroy, in de schaduw van de kerk van de H Barbara, troont een 19-jarige jongedame die zelfs Rand

communie 1978

Eerste H. Communie 1978, 1e zondag van mei. Bovenaan: Pastoor J. Nijhof + Mevr. L. Huskens-v. Melick. 1e Rij van links naar rechts: (onderste rij)  Toine van Rooij; Maurice Corsten; Cor Coenen; Hubert Kurstjens; Liesbeth Rietjens; Patricia van Roy; Roger Hanssen en Lian Geukemeyer. 2e Rij van

De kerststal

foto intro: Hier bij de kerststal de twee kinderen van het echtpaar Janssen-Vermij uit Horn. Vader Janssen is geboren en getogen Leveroyer! Kerststal 1974/75/76/77/78 Gebouwd tegen de preekstoel die veranderd is in een rots. De beelden zijn in 1978 opgeknapt door Marie-José Delissen-Gubbels, echtgenote van onze dorpsschilder.

kort nieuws mei 1978

Toernooizege  Leveroy-dames LEVEROY – De dames van de voetbalclub „Leveroy” hebben het zaalvoetbaltoernooi dat Tweede Pinksterdag in de sporthal te Nederweert werd gehouden op hun naam geschreven. Ongeslagen bleef de ploeg die het ook nog zonder haar topscorer Ria Vestjens moest stellen. Vooral de finale tegen Quick Boys uit

dorpstafereel

In 1978 transporteerde boer Vestjens (Heerbaan) de koeien nog te voet over het kerkplein naar de weilanden achter bij de Leveroyse dijk en Bergdijk. Op de tractor zit Ria Vestjens. Het huis is van Op Broek-Wijers. De foto is genomen vanuit de pastoriepoort.

oproep voor missiebijdrage

AAN ALLE INWONERS VIN LEVEROY, Raad jaren is het gebruikelijk dat alk gezin in Leveroy iets aparts doet voor de missie* Wij noemen dat “de missiebijdrage per gezin” • Vijftien jaar geleden is af gesproken dat elk gezin daarvoor zes gulden per jaar geeft  Is dat teveel dan is Minder

Proficiat Schutterij st. barbara (kessels)

Proficiat Schutterij st. barbara Leveroy, gemoedelijk , gastvrij en bescheiden…… zo luidt de det aanhef van een artikel in de Maas- en Roerbode van I juli 1961 handelend over “de aoje Limburger”,

Schutterij St. Barbara is 350 jaar oud!

Wat een leeftijd, wat een ervaring, wat een historie!! Als pastoor van de parochie St. Barbara-Leveroy, ben ik trots op onze schutterij. Want ondanks de leeftijd van 350 jaar is schutterij St.

Voorwoord 350 jr. st barbara

VOORWOORD. Nu bij gelegenheid van het 350-jarig bestaan St. Barbara gaat feest vieren willen ook wij onze felicitaties aanbieden. In onze bond is de groots mogelijke variatie wat betreft leeftijd, als wij het zo mogen noemen, van de aangesloten schutterijen.En met zijn 350 jaar behoort St. Barbara al tot de

Ledenlijst schutterij 1978

  LEDENLIJST SCHUTTERIJ ST. BARBARA * LEVEROY BESTUUR : Voorzitter: M.L. Verlaek Sekr/penn. G. Janssen

Directiewisseling bij fanfare

LEVEROY – Directiewisseling In een korte openbare vergadering die door velen, ook buitenstaanders, werd bijgewoond heeft de heer H. Wolters sr. de directie van fanfare Concordia overgedragen aan zijn zoon Theo Wolters. Dit gebeurde in een stijlvolle bijeenkomst, waarin de heer Derks namens de fanfare sprak en pastoor Nijhof namens

Nieuwe begraafplaats in gemeente Nederweert

  (Van onze verslaggever) NEDERWEERT – Vanaf 1 augustus a.s. zal in de gemeente Nederweert een nieuwe begraafplaats in gebruik zijn. Deze voorziening, door de gemeente gerealiseerd met DACW-subsidie, is gelegen op de hoek Kreijel-Klaarstraat, op de grens Ospel-Nederweert. De inzegening vindt plaats op vrijdagavond 28 juli om 19.30 uur

terug in de tijd: kapelaan Verheggen

Deze foto is van augustus 1939. De toenmalige kapelaan Verheggen is hier gefotografeerd aan de kapelanie (P. de Fauwestraat). Op de foto zitten v.l.n.r.:  Jo Corsten,   .. Verlaek, Tjeu Kessels en ?. Ze leven nu in 1978 allemaal nog, ook de kapelaan die thans emeritus is en woont

kvw in teken van Walt-Disneyland

K.V.W. Leveroy in teken van Walt Disneyland (Van onze verslaggever) LEVEROY – Het programma van het kindervakantiewerk te Leveroy staat komende week in het teken van het „sprookje”. Vele sprookjesfiguren bevolken van 31 juli tot en met 4 augustus de verschillende hutten van Leveroy’s Disneyland. Het programma per dag

schutterij 350 jaar

  Een week lang feest Schutterij ,St. Barbara’ Leveroy 3 1/2 eeuw oud (Van onze verslaggever) LEVEROY – De schutterij „St. Barbara” in Leveroy bestaat dit i,w 350 ja ar, en dat

ANGST VOOR PLUIMVEE-INDUSTRIE

* Onder voorzitterschap van ambtenaar Van Grimbergen belegde de gemeente Nederweert gisteren een hoorzitting, waarop van tal van kanten protest werd aangetekend tegen de komst van het pluimveebedrijf Jacobs naar Leveroy. PN: Vooraan: Mevr. Lies Goertz met naast haar Lei Goertz, echtgenoot van Lies.  Er tegenover met sigaret: Judith Bukkems-Raetsen, met

de reisjes van pastoor

Met zangers en acolieten in augustus 1978 naar Amsterdam. Iedereen werd vóór de rondvaart afzonderlijk gekiekt. Ná de rondvaart waren de foto’s klaar. Prijs: f 3,=. Mooie dag gehad. Via Volendam terug naar Leveroy, na eerst samen gedineerd te hebben in Maarheeze (Hof van Holland). In dezelfde week op 7

korte berichten aug 1978

Afscheid Heden 16 augustus 1978 nam ’t kerkbestuur officieel afscheid van kerkmeester M. Kessels (Maxet). Dit gebeurde met een diner te Neer in ’t Veerhuis. Aanwezig waren alle andere kerkmeesters met echtgenote en de huishoudster van pastoor Nijhof. M. Kessels kreeg een prachtige foto aangeboden van de kerk, genomen vanaf

SV Leveroy dames wint voetbaltournooi van HBS Heerlerbaan

Na urenlang voetbal van 10 tot 19 uur onder hoge temperatuur wtften de dames van Leve­roy het H.B.S. tournooi te winnen. Dit door eerst in hun poule te winnen van Ce­llos (Maastricht) 7-0; RKMSV 3-2; Helios (Heerlen) 2-0 en tegen de Limburgse kam­pioen 2-2 na het nemen van strafschoppen leghen

Koninklijke erepenning voor schutterij

* Burgemeester Kessels van Nederweert speldt de erepenning op het vaandel. (Van onze verslaggever) LEVEROY — De schutterij St. Barbara van Leveroy, die 350 jaar bestaat heeft gisteravond ter gelegenheid van dat jubileum gerecipieerd Op die bijeenkomst heeft burgemeester Kessels van Nederweert de koninklijke erepenning van verdienste an de

St. Barbara vierde 350 jarig bestaan

De heer P. Janssen (60 jaar lid) tekent het ereregister. Naast hem voorzitter M. Verlaek van de schutterij en staande burgemeester  Hannen PN:  Een prachtige bezegeling van een 350-jarige loopbaan. Lang leve onze schutterij St. Barbara. . (Van onze verslaggever) LEVEROY — De schutterij St. Barbara

St. Barbara Schaesberg wint concours Leveroy

Van onze verslaggever) LEVEROY – Het in Leveroy gehouden drumbandeoncours van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen, is een uitstekend succes I geworden. Het concours betekende tevens de afsluiting van de j feestelijkheden rond het 350-jarig bestaan van de Leveroyse schutterij St. Barbara. Het festijn werd geopend door districtsvoorzitter van Hoef,

Ospeldijk wint in Leveroy

(Van onze venlaggever) LEVEROY – In Leveroy is zondag een groot schutters* festijn gebonden in het kader | van het 350*jarig bestaan van 4e plaatselijke schutterij St. Barbara. Voor wat betreft de eerste zestallen werden de schietwedstrijden gewonnen door St. Odilia uit Ospeldijk, dat tevens de extra prijs kreeg voor

Deputé aanhoorde wensen in Leveroy

Over woningbouw Deputé aanhoorde wensen in Leveroy LEVEROY – Député Masten­broek (CDA) van ruimtelijke ordening en planologie is in Leveroy op bezoek geweest om nader geïnformeerd te worden over het steeds nijpender wor­dende woningtekort in dit dorp. De député werd op de pastorie ontvangen, waar ook de burgemeesters van Nederweert

Dankwoord aan pastoor

Zo dankte Lei + Mien ons allen! Ook mooi dat er onder staat “Haves”. Zo heet ’t daar nog altijd! Bij het 25 jarig huwelijksfeest van het echtpaar

Dankwoord weduwe opbroek

Langs deze weg wil ik gaarne bedanken alle heren doktoren hier in Nederland en in Houston (V.S.) en ook de geestelijkheid, alsmede iedereen, die meeleefde, op welke manier dan .ook bij het plotseling overlijden en de begrafenis van mijn lieve echtgenoot Emmanuel Opbroek De zeswekendienst wordt

kort nieuws 9-1978

LEVEROY – Muzikale rondwandeling — Fanfare Concordia is weer toe aan de jaarlijkse muzikale rondwandeling. Dit traditioneel gebeuren heeft tot doel de kas van de muziekvereniging enigermate op te vijzelen. Daartoe trekken in de namiddag de muzikanten spelend door Leveroy, terwijl de bestuursleden huis aan huis een geldelijke bijdrage vragen.

Sjang Corsten 90 jaar

Vandaag 30 sept. 1978 is Sjang Corsten 90 jaar geworden. De kleinkinderen Johan, Louis, Monique, Robbie (kinderen van Jo Corsten), Roger, Richard, Maurice (kinderen van Lei Corsten), hebben meegediend, gespeeld, gebeden en voorgelezen in de kerk tijdens een dienst om 5 uur. Daarna trok de familie naar Hulskes voor een

reactie Pastoor Nijhof op overleden Paus

 “de Limburger” 30-9-1978   Met foto van de overleden Paus en nog veel meer nieuws over hem, was bovenstaand bericht de onthutsende mededeling van de dood van de H. Vader Johannes-Paulus I. Hij was een “fijne mens”. Dat wist inmiddels heel de wereld. In die 34 dagen heeft hij zich

Voorzitter peelmuseum ospel uit functie

(Van onze verslaggever) OSPEL – De voorzitter van de Stichting Peel museum Ospel, de heer Dré Sonnemans, is sinds | I september van zijn functie ontheven. De heer Pellemans, die al eerder deel uitmaakte van het museumbestuur heeft de vacature opgevuld. Het Peelmuseum in Ospel wil­de gisteren geen enkel com­mentaar

kort nieuws 10-1978

2-10: LEVEROY – Ekskursie LVB -De afdeling Leveroy van de Limb. Vrouwenbeweging houdt op donderdag 5 oktober een excursie naar het Landbouwhuis in Roermond. De leden kunnen zich daartoe opgeven tot woensdag. Bedoeling is dat men daar, na een film over „50 jaar LLTB”, een uiteenzetting krijgt van Drs. Lebens,

Mededelingen okt 1978

Heden, maandag 2 oktober vergadering gehad met de inspekteur van de Basisschool. Bedoeling was om te komen tot een gebouwtje naaste de school dat tot documentatiecentrum moest dienen. Inspektie en gemeente menen echter dat Leveroy in 1979 één lokaal vrij krijgt en in 1982 nog één lokaal. Dan is er

Jongerenkoor bij jongerendienst en attentie voor Pastoor

LEVEROY – Jongerendienst — Zaterdag 21 oktober a.s. om 19 uur zal het meer dan 50 leden tellende Jongerenkoor-van Leveroy de avonddienst in de St. Barbarakerk te Leveroy opluisteren en verzorgen. Het thema van de dienst is „Hoop doet leven”. Voorganger is pastoor J. Nijhof. Het geheel staat o.l.v. de

uitnodiging activiteiten bejaardenvereniging

Aan alle leden. Op donderdag 26 oktober a.s. is er een contaktdag van volksdansgroepen voor bejaarden uit bet Leudalkwartier en wel in zaal Marcel te Heythuysen voor alle leden van het Leudalkwartier. Dus niet alleen de volksdansers, maar alle leden zijn van harte welkom. Aanvang 2 uur Entree is vrij.

Tranen bij Mora om dood Carla Wolters

DOOR: HANS STRAUS AMSTERDAM Nauwelijks gejuich na afloop. Amper vreugde over de zege. Met gebogen hoofd en tranen in de ogen zochten de dames van Mora Swift de kleedkamer op. De vreugde

HTP

HTP Naar aanleiding van het conflict dat bisschop Gijsen nu weer heeft met de HTP, meen ik als leek een paar opmerkingen te moeten maken. Waar moet het naartoe met ons geloof en met de geestelijkheid. Wij hebben geleerd elkaar te begrijpen en niet elkaar af te breken! Mij lijkt

Contactdag volksdansgroep

Bejaardenvereniging Leveroy Aan alle leden. Op donderdag 26 oktober a.s. ie er een contaktdag van volksdansgroepen voor bejaarden uit het Leudalkwartiar en wel in zaal Marcel te Heythuysen voor alle leden van het Leudalkwartier. Dus niet alleen de volksdansers, maar alle leden zijn van harte welkom. Aanvang 2 uur. Entree

Vader Nijhof spreekt Kardinaal Willebrands

  Namens alle bejaarden van “Het Franciscus” Bejaardenhuis te Ootmarsum (O), spreekt de vader van pastoor J. Nijhof de aartsbisschop kardinaal Willebrands toe b.g.v. de heropening na verbouwing van ’t tehuis!

kort nieuws en mededelingen11-1978

  LEVEROY & Zeskamp KPJ | De KPJ-zeskamp staat weer voor de deur. De wedstrijden tussen ploegen van Leveroyse verenigingen zullen deze week gehouden worden en wel aan­staande vrijdag 24 november in zaal Leverona. De zeskamp begint om half acht. LEVEROY – Collecte Sint Nicolaas – Woensdag 22 novem­ber zal

allerheiligen 1978

1978 Allerheiligen Naast de pastorie  Op zondag Allerheiligen 5 november 1978 was ’t eerst enorm druk in de kerk (15 uur). Daarna met zeker 600 mensen

Dankwoord jongerenkoor

Beste Mijnheer Pastoor, Om u te tonen, dat wij ’t zeer waarderen, wat U voor ons koor doet, willen wij U een kleinigheid aanbieden. Wij hopen, dat U het “tijdelijke” van uw baan, wilt omruilen voor “vast”, zodat wij de komende zes jaar,

Gehuwde priester

A. Lansman Amsterdam Gehuwde priesters De leek in de kerk…. een lachertje! Ja, om ’s zondags de collecteschaal te hanteren en het epistel te mogen voorlezen, en ook goed bruikbaar voor het onbeduidende erebaantje van kerkmeester, maar verder…. nothing! Zoals de sergeant tegen de recru-ten zei: „Jullie hoeven niet te