Kort nieuws nov. 1977

LEVEROY – Gemeenschapsraad – Heden, woensdag, om half acht komt de gemeenschapsraad bijeen. Voor deze openbare vergadering zijn alle inwoners uitgenodigd. De gemeenschapsraad wil nl. op die avond de meest urgente behoeften van de bevolking pei-_ len. Er wordt op die avond begonnen met een film over het afscheid van burgemeester Spiertz. Een en ander vindt plaats in zaal Leverona.

LEVEROY – Sint Maartensfeest – Jong Nederland afd. Leveroy organiseert op donderdag 10 november het Sint
Maartensfeest. Om half zeven komen de kinderen bijeen aan de blokhut „’t Heutje”, waar dan het spel van Sint Maarten wordt opgevoerd. Met lampions trekt dan de karavaan naar de Beemdenhoék waar het vuur zal ontstoken worden. Nadien is er voor de kinderen in de blokhut gelegenheid broodje-worst en chocomel te gebruiken.

LEVEROY – Bejaarden vereniging – De bejaarden vereniging organiseert voor alle bejaarden vanaf 60 jaar heden, woensdagmiddag, een opt-wikkelingsbijeenkomst. Dan zal deken G. van Hees uit Heythuysen komen om prachtige dia’s te vertonen over Kameroen, het land dat hijzelf in de afgelopen zomer heeft bezocht. De bijeenkomst begint om 2 uur in zaal Leverona.

LEVEROY – LVB-wijnavond  Het bestuur van de LVB afd.  Leveroy heeft voor donderdag j a.s. een wijnavond georganiseerd in zaal Leveroy, om 8 j uur. De firma Colaris uit Weert zal deze avond verzorgen door uitleg te geven over teelt, behandeling, nazorg en serveren van diverse  soorten wijnen.

LEVEROY – Herdenking – Tijdens een eucharistieviering in de kerk van Leveroy, zal de parochie donderdagavond a.s. om 7 uur pastoor de Fauwe herdenken. Juist op die dag is het 40 jaar geleden dat deze beminnelijke man door een fataal ongeluk om het leven kwam. Nog altijd herinnert een monument langs de Zuid-Willemsvaart aan 40 jaar geleden toen pastoor De Fauwe samen met rector Weevers en de heer Kessels uit Heythuysen de verdrinkingsdood vonden. De enige overlevende van de inzittenden van de auto die te water raakte, de heer G. Derks, vertoeft momenteel in het bejaardenhuis Beek en Bosch te Heythuysen. Leveroy wil aan pastoor De Fauwe, die ook de eerste was die een échte kerk in Leveroy bouwde (tevoren leken het allemaal kapelletje) een postume hulde brengen.

LEVEROY – Volksdansen – De bejaardenvereniging van Leveroy is overgegaan tot de oprichting van een volksdansgroep. Naast de wekelijkse gymnastieklessen en de ontspanningsmiddag, kunnen bejaarden die daarvoor interesse hebben elke donderdagmorgen vanaf half tien terecht in zaal Leverona, waar onder deskundige leiding het volksdansen wordt aangeleerd. Gezien de eerste opgaven schijnt er bijzonder veel interesse te zijn.

Tags: ,