Leveroy maakt wensen kenbaar.

(Bron: de Limburger, Van onze verslaggever) LEVEROY – In- de algemene parochievergadering van afgelopen woensdag heeft de gemeenschapsraad van Leveroy onder voorzitterschap van de heer W. Nijhof een duidelijk antwoord gekregen van de bevolking op de vraag naar wensen en verlangens van deze kleine kern, die opgesplitst is tussen Nederwéert, Heythuysen en Baexem.

De gehouden enquêtes hebben een duidelijk beeld gegeven dat de vraag naar woningbouw dringend is, maar woensdag kwam naar voren waaróm dit nodig zou moeten zijn. In de eerste plaats, zo vindt bijna tachtig procent van de bevolking, kan Leveroy op het moment de eigen aanwas niet opvangen, waardoor de leefbaarheid van het dorp in gevaar is. Zelfs voor mensen die in Leveroy hun werk hebben, blijkt het niet mogelijk om in die plaats te komen wonen. Hierdoor is de wég afgesneden voor jonge gezinnen om zich in Leveroy te vestigen, wat het bestaan van de school duidelijk in gevaar brengt.

Verkeersveiligheid Ook de verkeersveiligheid was één van de hete hangijzers waar de gemeenschapsraad zich met de stem van de bevolking doorheen worstelde. Het overgrote deel van de gevraagden is van mening dat de Dorpstraat levensgevaarlijk is. De maximum-snel

heid wordt er voortdurend overtreden, wat eigenlijk onnodig gevaar veroorzaakt. De bevolking vroeg dan Ook om verkeersdrempels in de Dorpstraat en gaf aan de gemeenschapsraad de op-
moeders met kinderen zijn hier de dupe van. Hetzelfde geldt voor een postagentschap; voor een postzegel en alle posthandelingen is men gedwongen kilometers te rijden, want lopen is veel te ver. Als daarbij nog door 380 mensen gevraagd wordt om een telefooncel, is het duidelijk dat de Leveroyse gemeenschap ongeduldig wordt en res

Tags: ,