Het H. Hartbeeld, geplaatst naast de kerk.  

Door de ijver van de kerkbestuursleden is het 400-500 kilo zware H. Hartbeeld, thans op ’t gazon naast de kerk geplaatst. Eerder stond ’t hoek Kerkstraat – Liesjeshoek, maar door de wegverbreding stond ’t daar niet meer mooi. ’t Beeld was ook gehavend door de tijd heen: een stuk uit de rug en de rechterhand was helemaal weg. Kunstenaar Lommen uit O’Berg heeft samen met Edward Hermans de renovatie ter hand genomen. ’t Is één van de weinige beelden van dit genre dat er nog is.

Ook de sokkel is in z’n geheel overgebracht van de oude naar de nieuwe standplaats. Al met al een heel karwei, maar met ’t kerkbestuur en met Harry Hermans (67) en met Piet Vermeulen (vóórlaaier) en met Wim en Jan van Appeven en met smid Coolen en met Huub Kessels, is ’t geweldig goed gelukt. Ik ben heel trots op deze medewerking en vanzelf op ons beeld.

Tags: ,