Canadees stelt stichtingsjaar vast: 1617

 

(Van onze verslaggever) LEVEROY – In Leveroy weten ze thans exact wanneer de parochie aldaar gesticht is. Aangenomen werd altijd dat die stichting in 1624 heeft plaats gevonden, maar nu is komen vast te staan dat een en ander reeds in 1617 is geweest. En de juiste datum is 24 juli. De parochie bestaat dus 360 jaar. Het dorp zelf is overigens een heel stuk ouder. Dit alles is aan het licht gebracht door de Canadees Jozef Drenters, die in het rijksarchief in Maastricht aan het snuffelen is geweest en daar tal van dikke boeken ‘ heeft doorgewerkt. De vader van Drenters woonde vroeger in Leveroy, verhuisde vervolgens naar St. Oedenrode en emigreerde daarna met zijn gezin naar Canada. Zoon Jozef Drenters, die beeldhouwer is en ook in Canada woont, heeft bijzonder veel interesse in zijn vaders geboortedorp. Als Drenters naar Nederland komt bladert hij vele uren lang in oude archieven en dat heeft er ook toe geleid dat hij in het Maastrichtse rijksarchief de stichtingsakte van de parochie Leveroy heeft gevonden. Een fotokopie hiervan heeft Jozef Drenters naar pastoor Nijhof gestuurd. Uit die akte komt ook naar voren dat een zekere ; Jan Drenters en een Huub Leen de medestichters van de Leveroyse parochie zijn. In de akte is ook een lange naamlijst opgenomen van mensen, die in 1617 deel uitmaakten van de parochie.

Tags: ,