Woning-enquête in dorp Leveroy

Om behoefte te bepalen

(Van onze verslaggever) LEVEROY – De een tijd geleden door de plaatselijke gemeenschapsraad in Leveroy gehouden enquête onder de dorpsbewoners inzake wensen en verlangens om tot een optimale leefgemeenschap te komen, krijgt thans een vervolgje.

De gemeenschapsraad wil namelijk een duidelijk inzicht krijgen in de behoefte aan woningen.

Gevraagd wordt wie binnen nu en twee jaar in Leveroy een huis wil bouwen, kopen of huren. Degenen, die plannen in deze richting hebben, dienen dan ook nog te vermelden of zij een premiewoning, een woningwetwoning dan wel een huurwoning wensen, ofwel dat zij het liefst zelf zonder premie bouwen. De ge-

meenschapsraad hoopt de antwoorden vóór 1 oktober binnen te hebben. Ook oud-inwoners, die graag terug willen komen naar Leveroy, kunnen aan deze enquête mpedoen.
Aan de hand van de verkregen informaties kan nader overleg worden gepleegd over de woningbouw met de gemeentebesturen van Heythuysen en Nederweert. „Met feitelijke gegevens in de hand, is er misschien een sterke vuist te maken”, aldus de redenering van de gemeenschapsraad. Met name in het Heythuysense deel van Leveroy zijn er nog mogelijkheden om woningen te bouwen. Juist daarom is het van belang te weten welke

Tags: ,