Breukers, Theodorus


Ter dankbare herinnering aan

THEODORUS BREUKERS

Hij is geboren op 18 juni 1890. Na een welbesteed leven van werken en dienen is hij gestorven op 11 augustus 1977. Op 15 augustus, Maria Hemelvaart, hebben wij hem na een plechtige eucharistieviering te ruste gelegd op het parochiekerkhof van Leveroy. Daar rust hij in vrede bij het graf van zijn broer en zus.

Theodoor Breukers is de laatste jaren liefdevol verzorgd in de Maaslandkliniek in Horn. En allen die hem daar ooit hebben bezocht weten ook dat hij nooit klaagde en dat hij een contente mens was. En ofschoon z’n ziekte hem vaak hinderde. had hij, ook daar, nog belangstelling voor alles wat in Leveroy gebeurde. Leveroy lag hem na aan het hart. Nooit hebben verenigingen bij hem vergeefs gevraagd om een bijdrage, nooit onttrok hij zich aan zijn plicht als medeburger en vooral als medeparochiaan. De kerk van Leveroy was hem alles waard. Toen hij nog bij ons leefde, in het hart van ons dorp. was hij altijd, elke morgen. present in de kerk. Hij geloofde zonder franje, zonder opsmuk, maar wel overtuigd en zonder twijfel. En daarnaast was hij een ijverige mens, die tot op hoge leeftijd nog enorm hard kon werken in en rond zijn huis. Theodoor Breukers heeft een voorbeeldig leven geleid van werken en bidden. Wij vragen aan de goede God, dat deze mens door Hem aanvaard mag worden. Moge hij rusten in vrede na al zijn zorgen en al zijn werken, bij God op Wie hij vertrouwde tot in het uur van zijn dood.

Veel dank brengen wij aan allen die rneegeleefd hebben met het overlijden en de begrafenis van onze dierbare overledene.

Familie Breukers Peeters en kinderen