Kort nieuws juli 1977

Zeskamp K.P.J.-ers in Leveroy

LEVEROY – Bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de afdeling van de KPJ te Leveroy, organiseert deze vereniging zondag 24 juli voor alle afdelingen uit Limburg een grote buiten zeskamp op het Hense Veld te Leveroy. Deze zeskamp begint om 13.30 uur en de deelnemende ploegen worden verwacht om 13 uur

LEVEROY Kindervakantiewerk; j De jeugd van Leveroy gaat tijdens het Kindervakantiewerk, dat maandag begint, bouwen aan „Het Slot Leverlo”. Daarmee keert het kindervakantiewerk 400 jaar terug in de geschiedenis. Compleet met ridders, pages, beulen, narren, edelen en troubadours zal het Slot Leverlo als een kasteel het centrum worden van het kindervakantiewerk 1977. Dinsdag wordt om en nabij het slot de grote sportolympiade .gehouden; op woensdag vindt er een volksverhuizing plaats, waarbij allen met paard en karren trekken naar de bergen van de houtreus; op donderdag gaan de jonge bewoners -van het Slot op jacht naar schatten en geheimen en als op vrijdag de laatste reveille, geblazen wordt dan zal er om half vijf een middeleeuwse markt zijn. Ook aan de ouders van de kasteelbewoners is gedacht. Op donderdag nodigt de kasteelheer de ouders uit om deel te nemen aan de Valkenjacht. Na deze jacht zal er op „Slot Leverlo” bij – houtvuur een gezellig onderonsje zijn. Op de jaarmarkt die vroeger ook één keer per jaar gehouden werd, zal van alles aanwezig zijn zoals marskramers, gildes van verschillende ambachten, kleine kraampjes met fruit en wonderdrankjes, waarzegsters, troubadours, een ring met worstelaars enz.

Tags: ,