Dr. Gubbels nam afscheid in Weert

WEERT – De scheidende rector van het gymnasium van hel Weerter Bisschoppelijk College, dr. L. Gubbels, heeft gisteren tijdens zijn afscheidsreceptie voor stad en streek heel wat handjes moeten drukken» De heer Gubbels is vele jaren ‘ aan deze Weerter scholengemeenschap verbonden geweest. Hij stamt nog uit de oude garde van de priesterleraren (40 jaar priester). Zijn woonplaats is Leveroy en gisteren tijdens de receptie maakte de pastoor van die parochie, de heer J. Nijhof, van de gelegenheid gebruik om dé persoon Gubbels nader te belichten. Hij schetste dat de rector vanuit zijn woonplaats al-| tijd met veel plezier naar zijn werk is gegaan en trouw aan zijn taak bleef. Hij moest zich wel in de loop der jaren aanpassen aan de nieuwe orde van dienst in het schoolleven. En over de relatie Leveroy en Gubbels zei pastoor .Nijhof o.m.: „De mensen in ons dorp hebben het over de professor, soms de verstrooide professor. Maar U bent toch een gewoon mens onder ons en daar zijn we dankbaar voor”.

PN: Rector Gubbels woont sinds plm. 1970 in Leveroy aan de Dorpsstraat in het huis van mej. Mia Vossen. Zij is zijn huishoudster. Hij leest altijd de H. Mis op zondag om 8.30 uur en door de week om 8 uur op dinsdag en donderdag.

Op de receptie in Weert was ’t erg druk. Samen met pastoor Nijhof waren daar de kerkmeesters Tjeu Kessels + Leo van Roy. Ook de huishoudster van pastoor Nijhof was er, alsmede enkele buurtbewoners.

Tags: ,