Leveroy blij met riolering


(Van onze verslaggever) LEVEROY – De rioléringswerkzaamheden in het dorp Leveroy, die in opdracht van de gemeente Nederweert vóór de winter van start waren gegaan, zijn thans achter de rug. De technische oplevering heeft inmiddels plaats gevonden. Daarmee is een belangrijke wens van deze dorpsgemeenschap in vervulling gegaan.

Feest

De panden in het dorp zijn op het rioleringsnet aangesloten en ook de persleiding naar Heythuysen is gereed. Op dit moment is nog niet bekend of er van gemeentewege nog een officiële “rioleringsingebruikname” zal worden georganiseerd. Pastoor J. Nijhof van Leveroy, die voor de thans gerealiseerde voorziening erg geijverd heeft, vindt persoonlijk dat er best een feest op touw gezet zou mogen worden. Dit bijvoorbeeld, in samenwerking met onderwijzend personeel en schooljeugd.

Enquête

De bewoners van Leveroy hebben inmiddels thuis een verkorte uitgave gekregen van de antwoorden, die, de in dit dorp gehouden enquête heeft opgeleverd. Die enquête over gemeenschapswensen werd georganiseerd door de plaatselijke gemeenschapsraad en uitgevoerd door “Samenlevingsopbouw” Roermond. De bedoeling is dat de bewoners de enquêteuitslag bestuderen. In de maand september zal er een dorpsvergadering worden gehouden, waarop kenbaar kan worden gemaakt welke wensen nu voor uitvoering in aanmerking dienen te komen. Dat betekent dat er dan prioriteiten moeten worden gesteld.

Tags: ,