A. Kessels (Haelen) burgemeester van Nederweert / en programma installatie

  • Burgemeester Kessels (rechts) kreeg na benoeming bezoek van de gemeentesecretaris en de loco-burgemeester van Nederweert

PN:  Wie burgemeester wordt van Nederweert is ook burgemeester van het grootste deel van de bevolking van Leveroy !

(Van onze verslaggever) NEDERWEERT/HAELEN – Nederweert krijgt een rasechte Middenlimburger als nieuwe burgemeester. Het is burgemeester A.M.M. Kessels van Haelen, die geruime tijd geleden door deze krant al genoemd werd als de opvolger van Nederweerts vorige burgemeester P, Spiertz. Kessels kreeg gistermorgen officieel bericht van zijn benoeming, die ingaat op 16 mei.
Antonius Mathias Maria Kessels (door intimi aangesproken met Toon) werd op 30 maart 1928 in Grathem geboren. Hij studeerde aan het Bisschoppelijk College in Weert en is in het bezit van o.m. de diploma’s gemeenteadministratie en gemeen-tefinanciën. Zijn ambtelijke loopbaan begon hij hts volontair inde gemeenten Hom en Thora, waarna hij via diverse posities uiteindelijk’ in 1960 terecht kwam op de burgemeestersstoel in het toen nog erg landelijke Hèe-len. Dat dorp is in zijn ambtsperiode tot heden uitgegroeid van 3619 tot 5750 inwoners.

Functies

Nederweerts nieuwe burgervader heeft zich in zijn loopbaan bepaald niet beperkt tot het burgemeesterschap alleen. De lijst van functies
die hij in het Middenlim-burgse heeft bekleed en nog bekleedt is indrukwekkend en te uitgebreid voor integrale publikatie. Een greep derhalve:’ secretaris van de club van Middenlimburgse burgemeesters, voorzitter van de Stichting Sociaal Pedagogisch Werk Midden-Limburg, lid van het bestuur van het St. Laurentiuszie-kenhuis, Hoofdingeland van het waterschap Midden-Limburg en lid van de stadsgewestraad in Roermond. Sedert enige tijd bekleedt Kessels die laatste functie niet meer, en hoe het straks in het streekgewest Weert zal gaan, dat wacht hij op dit moment liever af. „Ik vind het verstandig om voorlopig daar geen functies te aanvaarden en eerst eens een tijdje te horen en te zied wat Ier in die omgeving leeft”, aldus Kessels.

Fietsen

Nederweert heeft voor de Haelense burgervader weinig geografische geheimen. „Ik houd namelijk hartstochtelijk van het Midden-limburgse land, en er zullen met veel plekjes in deze regio zijn die ik niet ken”, aldus Kessels, die met zijn voorganger Spiertz gemeen heeft de liefhebberij fietsen en wandelen. Daarnaast is burgemeester Kessels, vader van drie opgroeiende kinderen, in zijn schaarse vrije tijd graag bezig met verbouwingen. Hij bezit in België een buitenverblijfje, dat hij eigenhandig heeft vertimmerd en dat voor hem, zijn gezin en sommige vrienden een wijkplaats is in weekends en tijdens vakanties.

Spreekuur

„Maar mijn grootste hobby is eigenlijk toch het werk. En daarin neemt het spreekuur een aparte plaats in, want contact met mensen zie ik als iets zeer belangrijks”, aldus Nederweerts nieuwe burgemeester, die. gisteren tal van felicitaties in ontvangst heeft mogen nemen na het officieel worden van zijn benoeming.


 

PROGRAMMA
voor de installatie van Burgemeester Kessels en de recepties te Nederweert en in de kerkdorpen.

vrijdag 20 mei 1977.
13.15 uur Afhalen van de burgemeester aan de grens van de gemeente (Leveroij-Heythuysen) door de wethouders en de secretaris.

13.30 uur Voorstellen van de burgemeester en zijn gezin aan de raadsleden en de hoofden van de afdelingen op de raadzaal.
14.00 uur Plechtige Eucharistieviering in de St.Lambertuskerk.
15.15 uur Openbare buitengewone raadsvergadering in de sporthal, waarin de burgemeester wordt geïnstalleerd.

16.00 – 17.30 uur. Receptie voor de genodigden en voor personen,

verenigingen en instellingen, woonachtig of gevestigd buiten de gemeente.

18.00 uur Koffietafel in het gemeenschapshuis “De Pinnenhof” voor

de burgemeester en zijn gezin, de leden van de raad met echtgenoten en de hoofden van de afdelingen met echtgenoten.
19.45 uur Afhalen van de burgemeester en zijn gezin, de raadsleden en hoofden van afdelingen met echtgenoten aan het gemeenschapshuis “De Pinnenhof” door de Harmonie “St.Joseph”.

20.00 – 21.30 uur. Receptie voor de inwoners in de sporthal, waarbij’ één spreker de burgemeester namens de inwoners zal verwelkomen en een korte serenade door de Zangvereniging “Bol Canto” zal worden gebracht. Tijdens de receptie zal de burgemeester een dankwoord uitspreken.

IEDEREEN WORDT IK DE GELEGENHEID GESTELD DE EUCHARISTIEVIERING EN DE OPENBARE BUITENGEWONE RAADSVERGADERING BIJ TE WONEN.

zaterdag 21 mei 1977.

16.30 – 18.00 uur. Receptie voor de inwoners van Budschop in de kerk -gemeenschapshuis met medewerking van de schutterij St. Antonius en het koor van Budschop.

20.00 – 21.30 uur. Receptie voor de inwoners van Ospel in het gemeenschapshuis ” ’t Kloeëster” met medewerking van de Harmonie “Melodie der Peel”, de Zangvereniging “St. Caecilia” en de schutterij “St.Odilia”.

zondag 22 mei 1977.

15.00 – 16.30 uur. Receptie voor de inwoners van Eind in het gemeenschapshuis “Reigershorst” met medewerking van de schutterij “St. Lucie” en een dansgroep uit Schoor.

19.00 – 20.30 uur. Receptie voor de inwoners van Leveroij in het gemeenschapshuis “Loverona” met medewerking van de fanfare “Concordia” en de schutterij “St. Barbara”.

In elk kerkdorp zal één inwoner een welkomstwoord spreken.

Tags: ,