Heur van, Godefridus


Ter dankbare nagedachtenis aan

GODEFRIDUS VAN HEUR

echtgenoot van
PETRONELLA STEYVERS

Geboren te Kelpen 19 febr. 1910, overleed hij na voorzien te zijn van het sacrament der zie-ken te Leveroy 16 april 1977.
We hebben hem, na een plechtige eucharistieviering, te ruste gelegd op het parochie kerkhof te Leveroy op woensdag 20 april 1977.

We hadden vader nog graag wat langer bij ons willen houden. We hadden graag nog heel lang willen genieten van zijn prachtige ver-halen van vroeger, waarmee we hartelijk kon-den lachen. Maar ’t heeft niet zo mogen zijn. De laatste tien jaar ging zijn gezondheid heel langzaam bergafwaarts. En hoe hij zich ook verzette, toch hield de ziekte hem in haar greep, totdat hij, moegestreden, zijn hoofd neerlegde in de avond van de 16e april 1977. Hij stierf rustig in zijn woning te Leveroy. En dat was nog een groot geluk voor hem. Want hij was altijd graag thuis. Thuis was hem alles. Daar, bij zijn vrouw en kinderen, voel-de hij zich op zijn gemak. Thuis was hij blij, thuis was hij tevreden. Thuis mocht hij ster-ven. En vooral omdat hij al zolang in het ziekenhuis had gelegen was dit voor hem een genade, een gunst; het was zijn laatste wens. Gelukkig hebben wij aan die wens kunnen voldoen. Nu wij vader hebben moeten afgeven, den-ken we met dankbaarheid terug aan zijn grote tevredenheid.

’t Was hem altijd goed en hij was met ’t kleinste beetje al tevreden. En wie beroep op hém deed, ging nooit teleur-gesteld heen. Men kon vast op hem rekenen. Goede God, geef ons nu de kracht dit ver-lies te verwerken. Geef ons de kracht om samen moedig verder te gaan, samen met moeder, met wie vader 35 jaar heel gelukkig gehuwd is geweest. Zijn leven was immers haar leven, zijn verdriet was haar verdriet, zijn vreugde was haar vreugde. Goede God, geef aan Godefridus van Heur nu wat U hebt beloofd door Jezus Christus. Geef hem het beloofde Land, waar het geluk van Gods liefde op hem wacht.

Voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte, het overlijden en de begrafenis van onze dierbare overledene, zeggen wij U oprecht dank.

Mevr. P. van Heur – Steyvers en kinderen

De laatste zeswekendienst wordt gehouden op zondag 12 juni 1977 om 10 uur in de St. Barbarakerk in Leveroy.

godefridus van heur