Pastoors gehuldigd

(Van onze verslaggever)

NEDERWEERT – BAEXEM • In Nederweert en Baexem werden zondag priesterjubilea gevierd. Twee pastoors, die het feit herdachten dat ze 40 jaar geleden werden gewijd, werden in het zonnetje gezet.

In Nederweert was dat pastoor W. Cox van de Lambertus-parochie. Vóór de plechtige eucharistieviering werd hij i aan de pastorie afgehaald door de verenigingen, geestelijkheid en kerkbestuur. In het Godshuis vond een stijlvolle dienst plaats, waaraan medewerking werd verleend door het kerkelijk zangkoor, de gemengde zangvereniging Bel Canto en het

H jongerenkoor. Pastoor J. I Nijhof uit Leveroy hield de feestpredikatie, waarin hij de dankbaarheid als thema had genomen.

Cadeau

De heer J. Kessels bood aan het einde van de Mis het cadeau aan namens de parochiegemeenschap. Hiervoor was een bedrag van f 4500,- bijeen gebracht en daarvoor kreeg de pastoor een stereo-installatie alsmede een uitbreiding op rijn boekenbezit. Na het feestelijk Te Deum volgde een enorm drukke receptie in zaal Ceelen. Er kwamen zovelen hun opwachting maken, dat het geplande tijdschema niet haalbaar bleek. Pastoor Cox toonde zich dankbaar voor zoveel warme genegenheid. De jubileumviering werd mede bijgewoond door de beide wethouders en door deken van Tuel.

Armband

Pastoor M. Van Lierop in Baexem kreeg op zijn jubileumdag drie kazuifels van het kerkbestuur aangeboden en van de parochiegemeenschap een viertal eiken fauteuils. Dit dankzij een parochiebijdrage van f 3600,-. Het feestgeschenk werd overhandigd door de heer J. Cuypers. De huishoudster van de pastoor, mej. G. Marcilles, die bijna 40 jaar in dienst is, kreeg een gouden armband.

Pastoor van Lierop werd vóór de eucharistieviering afgehaald door schutterij en fanfare. De receptie na de mis werd in’een bomvol gemeenschapshuis gehouden. Namens alle plaatselijke verenigingen sprak dé heer J. van Heel. Burgemeester J. Hannen liet de jubilaris in het ereboek van de gemeente tekenen.

Tags: ,