Appeven – Cuijpers, Maria van


Categories :

Ter dankbare nagedachtenis aan

MARIA CUIJPERS

weduwe van
Jacobus Hubertus van Appeven

De dierbare overledene is geboren te Nederweert 5 maart 1897; voorzien van de sacramenten der zieken, overleden te Roermond in het St. Laurentius-ziekenhuis op 4 april 1977. Op Goede Vrijdag hebben we haar te ruste gelegd op het parochiekerkhof van Leveroy in het graf waar ook haar echtgenoot in 1961 werd begraven.

Onze dierbare moeder vierde haar 80ste verjaardag op 5 maart 1977 in huiselijke kring op een feestelijke wijze samen met alle kinderen en kleinkinderen en met heel de familie. Een maand daarna hebben we haar teruggegeven aan de Schepper voor wie alles leeft. Natuurlijk hebben we even verdriet, maar van de andere kant overwint de dankbaarheid. Want we hebben van moeder mooie dingen meegekregen en haar leven was voor ons een prachtig voorbeeld. Ze was ijverig, rustig en altijd heel dankbaar voor kleine attenties. Al viel haar nog zoveel tegen, zij mopperde niet, maar wist in een echt gelovige houding haar leed een plaats te geven in dit leven. Klagen was er bij haar nooit bij. Integendeel zij had van nature een opgewekt humeur. Ook haar ziekte heeft ze aanvaard als ’n sterke vrouw. Ze wist dat ze veel uit handen moest geven en ze deed dat ook. Dan zei ze: “jullie moeten alles maar doen zoals jullie denken dat ’t goed is”. Dan was het haar ook goed.

De laatste jaren bracht zij door in het verzorgingshuis ”St. Camillus” te Roermond. Ook daar was zij tevreden en dankbaar voor de liefde die ze van de verpleegkundigen kreeg. Het was haar allemaal goed. En als de kinderen bij haar op bezoek kwamen dan was ze nog altijd even belangstellend naar het wel en wee van iedereen. En als ze naar huis kon in ’t weekend of bij feestdagen dan was ze blij. Maar ze ging ook graag weer terug naar “Camillus”, omdat men daar voor haar ’n “thuis” had gebouwd. Aan het einde van haar leven zijn wij nu in het diepste van ons hart blij, dat zij haar uiteindelijk “thuis” gevonden heeft bij God, haar goede Vader. In Hem geloofde zij rotsvast en geen twijfel kwam ooit in haar leven op. Wij danken haar voor dit voorbeeld en vragen: goede God, zegen haar nu ook en neem haar op in Uw goddelijke liefde.

Voor de vele blijken van belangstelling bij de ziekte, het overlijden en de begrafenis van onze dierbare overledene, zeggen we U oprecht dank.

Kinderen en kleinkinderen Leveroy, Reulisweg 16

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 5 juni a.s. om 10 uur in de parochiekerk van St. Barbara te Leveroy.