Coolen, Joannes


Ter dankbare nagedachtenis aan

JOANNES LEONARDUS COOLEN

echtgenoot van
MARIA MOOREN

Onze dierbare overleden vader is geboren te Leveroy op 8 mei 1898; hij ontving het sacrament der zieken in het St. Laurentius ziekenhuis te Roermond en stierf aldaar op 12 maart 1977.
Na een plechtige eucharistieviering hebben we hem te ruste gelegd op het parochie-kerkhof te Leveroy op woensdag 16 maart ’77.

Door de dood van deze mens hebben we een goede medemens verloren. Een mens die eenvoudig leefde, een mens die blij kon zijn met de gewone dingen van het leven, een rustige mens. Hij bezat de gave van de humor, die hij kwistig gebruikte als men met hem in gesprek was. Hij hield van het gewone werk rond zijn huis, waar hij uren bezig was. Je kreeg dan de indruk dat hij als een dankbare mens genoot van de schepping, van de natuur er van de frisheid van het leven. Heel gelukkig was hij dat hij meer dan 40 jaren lang mocht leven met zijn goede echtgenote, die voor hem zorgde als een kind. Meelevend was hij met het wel en wee van zijn kinderen en kleinkinderen. En wat moet ’t hem goed gedaan hebben dat ze hem de laatste weken begeleid hebben tot aan het allerlaatste einde.

Daardoor werd zijn dood een zachte. rustige dood, een tevreden dood. Hij stierf zoals hij had geleefd.. Maar vooral willen we hier ook vermelden zijn groot geloof. Elke dag was hij in de kerk van Leveroy om de H. Mis mee te vieren. Elke dag ontving hij de H. Communie en dan zat hij te bidden als een diepgelovig mens. die al zijn zorgen toevertrouwt aan de Heer. Misschien heeft dit grote geloof zijn dood zó licht en zó kalm gemaakt. Hij was er helemaal klaar voor. Hij had zich helemaal overgegeven. Heer onze. God, zegen deze dode en neem hem op ’n het grote vaderland, dat wij hemel noemen. Mogen de vrede en de vreugde van Vader God hem omstralen als een licht van leven en liefde.
Voor de vele blijken van medeleven bij de ziekte, rel overlijden en de begrafenis van onze dierbare overledene, zeggen wij U oprecht dan k

M. Coolen – Mooren kinderen en kleinkinderen
Leveroy. 16 maart 1977
Kerkstraat 4

De zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakrerk te Leveroy op zondag 8 mei 1977 ’s morgens om 10.00 uur.