Rector Gubbels 40 jaar priester


Categories :
Tags: ,

Rector Gubbels 40 jaar priester

(Van onze verslaggever) WEERT-LEVEROY – Dr. L. Gubbels, wonend in Leveroy en rector van het gymnasium van het bisschoppelijk college in Weert, is op 13 maart 40 jaar priester. Er zal echter geen feest en ook geen receptie zijn, want het priesterjubileum zal over een paar maanden op school gelijktijdig worden gevierd met zijn afscheid als rector van het gymnasium.

Dr. Gubbels werd in 1912 in Nederweert geboren en werd na zijn wijding in 1937 benoemd als leraar aan het bisschoppelijk college in Weert. Na een inlooptijd kreeg hij opdracht klassieke filologie in Leuven te studeren, waar de heer Gubbels na ruim 4 jaar slaagde voor het doctoraal examen. Na de oorlog slaagde hij in Nijmegen voor het • doctoraal examen klassieke taal en letterkunde en eveneens in Nijmegen promoveerde hij in 1955 tot doctor in de letteren en wijsbegeerte op het proefschrift „de godsdienst in de staat van Plato’s wetten”. Dr. Gubbels volgde bovendien nog een tijd lang colleges van prof. Kroll aan de universiteit van Keulen. In 1948 werd hij rector van het Weerter gymnasium.
Partieel zielzorger Zegt hij zelf: „Mijn onderwijstaak is niet los te dénken van het priesterschap. Priesterleraar zijn twee innig verbonden funkties, maar helaas dreigt dit begrip uit de cultuurgeschiedenis te verdwijnen. Naast het onderwijs heeft ook de zielzorg in strikte zin mij altijd geboeid en ik ben dan ook altijd partieel Zielzorger geweest. Er is geen enkele kerk in het dekenaat Weert, waar ik niet op de preekstoel heb mogen staan”.

Via adviseurschappen heeft dr. Gubbels ook veel interesse voor het verenigingsleven getoond en bovendien was hij meer dan 2 0 jaar directeur van een kerkkoor. „Voor mij was zingen dubbel bidden”, zegt hij. Rond zijn jubileumdatum van 13 maart zal de heer Gubbels gedurende een aantal dagen afwezig zijn. „Ik ga dan de stilte opzoeken otn terug te blikken en om te mediteren over de toekomst”.

 

 

 

* Dr. L. GUBBELS

PN: Rector Gubbels woonde vanaf 1969 in Leveroy aan de Dorpsstraat. In het weekend vanaf 1973 deed hij altijd de H. Mis op zondag om 8.30 uur. Overdag was hij in Weert op ’t Bisschoppelijk College. In 1977 werd hij gepensioneerd.