Scheidend burgemeester Paul Spiertz


NEDERWEERT – Gisteren, tijdens zijn officiële afscheid, moet het voor burgemeester Paul Spiertz duidelijk geworden zijn, dat Nederweert zijn onvermoeid werken gedurende ruim 21 jaar bijzonder heeft gewaardeerd. Een stroom van lovende woorden kwam naar hem toe. En wethouder Salimans deed tijdens de buitengewone raadsvergadering in de sporthal de mededeling dat Spiertz benoemd is tot ereburger van Nederweert.

Salimans schetste uitvoerig het werk van Spiertz in deze gemeente. Toen hij kwam moest er nog heel wat gebeuren. „U deed voorlopig geen stuntjes of paradepaardjes, maar wel primaire voorzieningen”, aldus de wethouder. Hij noemde de vele projekten die tot stand zijn gekomen en hij roemde de goede onderlinge verhoudingen met de burgemeester.

Vliegende start

Raadslid Caris bracht tot uiting dat Spiertz met grote bewogenheid voor het welzijn van de inwoners door de gemeente is gestapt. „En met uw vasthoudende overtuigingskracht hebt u de gemeenteraad


* Rijen dik stonden de receptiegangers bij ‘t afscheid van Spiertz als burgemeester van Nederweert. Links naast hem zijn echtgenote die ook in de hulde werd betrokken.

over twijfels heen getrokken”, zei hij. Gemeentesecretaris Biezenaar memoreerde o.m. uit vroeger jaren. De burgemeester had een vliegende start, werd een expert op het gebied van aanleg riolering en wegen en had een grote werklust en kennis van zaken.

Hechter

Bij al die woorden werden ook geschenken aangeboden. Burgemeester Spiertz toonde zich in zijn antwoord dankbaar dat hij in Nederweert heeft mogen werken. „Deze dag en de ontvangen onderscheiding hebben de banden met Nederweert hechter gemaakt en dierbaarder aan mijn hart”, zo zei hij.

Goede buurman Na de officiële raadsvergadering sprak burgemeester Breekpot van Weert. Hij noemde Spiertz een goeie buurman, een serieus en gedegen man, maar toch met iets in zijn blik wat sprankelt. Lovende woorden waren er ook van dr. Gubbels, rector van het gymnasium in Weert.

De aansluitende receptie werd bijzonder druk bezocht. De genodigden stonden rijen dik. In de avonduren was er een afscheidsbijeenkomst voor de gemeenschap Nederweert-Budschop. Verenigingen presenteerden zich aan de scheidende burgemeester en namens Nederweert en Bud-schop werd gesproken door resp. L. Bijlmakers en J. Kaan. Uit die woorden klonk vooral ook de erkentelijkheid voor het feit dat Spiertz het verenigingsleven een bijzonder warm hart toedraagt.

Films

L. Peeters van het organisatiecomité bood namens de bevolking fraaie geschenken aan, o.m. fotoboeken uit de ambtsperiode, een nieuwe film over Spiertz en Nederweert, een kopië van een vroegere film, filmapparatuur enz. Vandaag, morgen en maandag wordt het afscheid in de diverse kerkdorpen

Tags: ,