kort nieuws febr/maart 1977

LEVEROY – Bejaardenvereniging – Tijdens de jaarvergadering van de bejaardenvereniging is afscheid genomen van mevr. Leunissen-van Roy, mevr. Vossen-Vullers en de heer G. Geraets. De vakatures in het bestuur ontstaan, werden aangevuld door verkiezingen, waarbij werden gekozen  mevr. Ament-Creemers en de heren C. Korten en Fr. Soentjens. Medegedeeld werd dat inmiddels al 33 personen zich, opgegeven hebben voor een 5-daagse reis naar Ameland. Pastoor Nijhof sprak namens heel de vergadering bijzondere woorden van dank aan het adres van de aftredende voorzitster mevr. Leunissen en de secretaris de heer G. Geraets. In deze dank betrok hij mevr. Vossen-Vullers die voor de tijd van .één jaar de vereniging hielp vooral met het oog op het 12,5  jarig bestaansfeest.

LEVEROY — .Jaarvergadering LVB – Tijdens-de jaarvergadering van de LVB afdeling Le-veroy is afscheid genomen van mevr. Ament-Creemers, I die meer dan 15 jaar voorzitster is geweest.
In aanwezigheid van de kringvoorzitster mevr. Oomen werden hartelijke woorden gesproken voor de scheidende voorzitster die zo vele jaren en zo uitstekend haar taak deed.

In deze huldiging werd ook betrokken mevr. Schroyen die na 12 jaar bestuurslid té zijn geweest, niet méér herkiesbaar was. In hun plaats werden gekozen de dames A. Naus-van Heur  en
N .Wetemans-Mooner. Tot nieuwe voorzitster van de LVB afd. Leveroy koos de vergadering mevr. Hermans-Creemers. Mededeling werd gedaan dat de kringbedevaart naar Ommel dit jaar zal plaatsvinden op 25 mei a.s. De hele kring zal er aan deelnemen en de afdeling Heibloem zal de zang verzorgen.

De zeer geanimeerde vergadering werd besloten met een leuk en leerzaam kwispprogramma

 

Tags: ,