JBTB / KPJ 50 jaar

50 jarige KPJ in Leveroy gehuldigd

(Van onze correspondent) LEVEROY – „De Leveroyse afdeling van de KPJ moet wel de juiste harmonie gevonden hebben tussen de oer-menselijke verlangens van geborgenheid en vrijheid om juist in deze tijd als jongerenvereniging op zo’n bloeiende manier stand te houden”, aldus pastoor Nijhof in zijn | feestrede bij gelegenheid van i de receptie van de KPJ te Leveroy, die het 50-jarig bestaan  herdacht.

In dezelfde feestrede stelde hij dat de leden van de KPJ niet moeten vragen wat de KPJ voor hen kan doen, maar wat zij kunnen doen voor de KPJ. Burgemeester J. Hannen van Heythuysen zei: „Wij hebben grote bewondering voor de deskundigheid waarmee de agrarische stand de zaken aanpakt en aangepakt heeft.

Daar heeft vriend en vijand respect voor”. Tijdens deze receptie kwamen vele mensen j met hun gelukwensen onder wie de afdelingen uit andere plaatsen en vele verenigingen en particulieren uit Leveroy. De huldiging van de 50-jarige KPJ werd opgeluisterd door fanfare Concordia uit Leveroy die volledig aantrad met meisjesdrumband. Namens de LLTB bedankt voorzitter Hermans de KPJ voor het werk wat de leden nu en in het verleden hadden gedaan voor de gemeenschap Leveroy. Vandaag, vrijdag, komen de Classics, zaterdag is er nog een Beierse Avond en zondag is er vanaf 1 uur jeugdkermis.

Tijdens de H. Mis b.g.v. het 50 jarig bestaan van de KPJ, werd aan het einde het onderstaande lied gezongen door een koor dat gevormd was uit de leden van de KPJ. Deze leden verzorgden ook de teksten. Voorganger was pastoor Nijhof. Dirigent: de Heer M. Kwaspen, hoofd der school.


Refrein:

Leveroy, Leveroy is het gestoken in lente tooi, Leveroy,
Leveroy is dan een dorpje zo lief en mooi,
daar stroomt de beek langs ”t ruisende riet,
men in de bossen van ‘t leven geniet
Waar wonen mensen gelukkig en mooi?
Hier in Leveroy.

De drummers de handboog, de ruiters te Paard,
Fanfare voor jeugd of voor oud en bejaard,
De zangers de schutters die zijn er in tel,
éên kon er van schieten ‘t leek Willem Teil,
Al zijn wij ook klein samen zijn we toch groot
In Leveroy lijdt boer en burger geen nood.

Refr.

Hier leven de mensen nog blij en nog vrij,
oP Maxet en Houtsberg, ‘t dorp en de hei,
De Beemderhoek och die vergeten wij niet,
wij vormen een clubje in vreugd en verdriet,
wij werken en bidden dat is onze plicht
en houden ons hoofd naar hierboven gericht.

Refr.

 

Tags: ,