Vaes – Martens, Maria


In dankbare herinnering aan

MARIA HUBERTINA MARTENS

echtgenote van

JOANNES JAN MATHIJS VAES

Zij werd geboren te Kinroy (B) 25 januari 1900 en overleed in het St. Jans-gasthuis te Weert 12 augustus 1976, voorzien van het sacrament der zieken.

Zij stierf in de dagen rond het feest van Maria’s ten hemelopneming en spontaan dachten wij: nu zal zij zijn daar waar de Moeder van Jezus en ons aller Moeder Maria met lichaam en ziel is opgenomen en gekroond als Koningin van engelen en mensen. Zo dachten wij spontaan, want oma Vaes was een zeer voorbeeldige vrouw. diep gelovig, gedienstig voor iedereen, opgewekt van karakter, vol zorg en goedheid voor echtgenoot, kinderen en kleinkinderen. Zij zal nu een voorspreekster zijn in de hemel voor allen. die zij op aarde liefhad en bedroefd achterlaat. Gebed. Goede God, gedenk, met welk een goede wil de dierbare overledene U gediend heeft. Geef haar, wat zij in haar leven op aarde altijd van U verhoopt heeft: eens voor altijd bij U te leven en gelukkig te zijn. Door Christus onze Heer. Geloofd zij Jezus Christus. Maria Moeder van Altijddurende Bijstand bid voor ons.

Voor de deelneming betoond bij het over-lijden en de begrafenis, zeggen wij hiermede onze oprechte dank.

J. J. M. Vaes kinderen en kleinkinderen
Nederweert-Ospel, 16 augustus 1976 Hagelkruisbaan 4

maria vaes – martens

Tags: ,