Corsten – Winkelmolen, Maria


Categories :

Ter dankbare nagedachtenis aan

Maria Ludovica Hubertina
WINKELMOLEN

echtgenote van
JOHANNES CORSTEN

Zij is geboren te Grathem op 9 november 1890. Na een prachtig en welbesteed leven is zij gestorven op zondag 16 mei 1976, in de gezegende leeftijd van 85 jaar, in het St. Jans- gasthuis te Weert. Na een plechtige eucharistieviering hebben we haar te ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy, op 19 mei 1976. Daar mag zij rusten in vrede voor altijd.

Maria Corsten-Winkelmolen is gestorven. Zij was een moedige vrouw, die zich niet gauw uit haar evenwicht liet brengen. Kort voor haar dood vroeg ze moedig en in alle rust en zekerheid om het laatste heilige sacrament der zieken. Zij was klaar om de grote stap te doen naar de goede God, voor Wie ze geleefd heeft, alle dagen van haar leven. Want, en dat zal iedereen wel weten, haar godsvrucht was ontwapenend, haar Gods’ vertrouwen was onvoorstelbaar groot. Zij heeft zich in haar leven helemaal gewonnen gegeven aan de goede grote Vader, in Wie zij een onwankelbaar geloof had. Wie haar in de kerk zag bidden kon zien dat er tussen haar en haar Vader in de hemel een wérkelijk contact was.

Zij had een heel gelukkig huwelijk met haar echtgenoot. Tussen hen bestond er een band van diep-menselijke liefde en waarachtige trouw. Het was twee jaar geleden dan ook een geweldig feest toen ze 50 jaar getrouwd waren. Voor hen beiden was dit jubileum een geschenk uit de hemel. Hoe blij moet ze zijn geweest dat haar goede man bij haar kon zijn tot aan het allerlaatste stervensuur in het ziekenhuis te Weert.

Haar kinderen en kleinkinderen nemen nu afscheid van een goede moeder en oma. In hun herinnering staat zij getekend als de altijd zorgzame en arbeidzame moeder, voor wie nooit iets te veel was. Zij stond haar kinderen bij, met raad en daad, tot op haar oude dag. Uit diepe dankbaarheid heeft ze dan ook bij één van haar kinderen in Leveroy een verzorging gekregen met een en al hartelijkheid, zodat ze vaak zei : “Wat zijn wij toch gelukkige mensen, dat we het op onze oude dag zó goed hebben”.

Nu is Maria Corsten-Winkelmolen niet meer in ons midden. Maar haar voorbeeld, haar woorden en goede raadgevingen klinken over het graf tot ons. Wij bidden voor haar: Heer geef haar nu de eeuwige rust bij U; Moeder van God, wees een grote voorspraak voor onze dierbare overledene, die tijdens haar leven een echt Maria-kind was.

Voor de vele blijken van medeleven bij het overlijden en de begrafenis van onze dierbare overledene, zeggen wij U hartelijk dank.

Corsten

Kinderen en kleinkinderen

Leveroy, 19 mei 1976 Deckersstraat 8b.

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 4 juli 1976, ’s morgens om 10 uur in de parochiekerk van St. Barbara te Leveroy.