“Aandacht richten op positie middenbedrijf”

LLTB-voorzitter Huyts in Leveroy:

“Aandacht richten op positie middenbedrijf”

(Van onze verslaggever)
LEVEROY – “Onze zorg en aandacht zal in de toekomst gericht moeten zijn op het middenbedrijf, zonder overigens de grotere en het kleinbedrijf te verwaarlozen”. Dit zei maandag voorzitter N.J. Huyts van het hoofdbestuur van de L.L.T.B. in Leveroy tijdens de viering van het 75-jarig bestaan van de Leveroyse afdeling van de L.L.T.B.
Huyts wees ook op de noodzaak in deze tijd van een goed functioneren van het landbouworganisatieleven en voorts dat vooral de laagste inkomens recht hebben op steun. “Overheidsbemoeiing is ook vandaag onmisbaar, alleen moeten we ervoor oppassen dat die bemoeiing niet zo groot wordt dat er van zelfstandigheid van de landbouwbedrijven niets overblijft”, aldus de Limburgse bondsvoorzitter in zijn speech tijdens de feestvergadering.

Aanpassing

De jubilerende L.L.T.B. van Leveroy zette in de ochtend de feestdag in met een eucharistieviering in de parochiekerk. Daarna kwam men in zaal Leverona bijeen voor de vergadering en receptie. Voorzitter Hermans van de plaatselijke afdeling memoreerde dat de Leveroyse L.L.T.B. thans 86 leden telt en dat het oprichtingsdevies van 75 jaar geleden : door samenwerking sterk, ook nu nog van kracht is. Hij stelde dat de vereniging in de voorbije tijd veel aandacht heeft besteed aan de ontwikkelingen op geestelijk, maatschappelijk en technisch gebied. Door verbouwing en uitbreiding is er steeds aanpassing geweest. Namens de afdeling schonk de voorzitter aan pastoor Nijhof een bedrag onder couvert als bijdrage voor de aktie “een extra kwast verlicht de last”(schilderbeurt parochiekerk). Pastoor Nijhof toonde zich uiteraard zeer in zijn nopjes met deze bijdrage. De jubilerende L.L.T.B.-afdeling kreeg van de plaatselijke Rabobank een schilderij als geschenk aangeboden.

Onmisbaar
Diverse sprekers kwamen nog aan het woord. Onder hen bevond zich burgemeester Spiertz die vooral tot uiting bracht dat de landbouw en de landbouwer nog een onmisbaar deel van de samenleving vormen. De dag werd ’s avonds besloten met een feestbijeenkomst.

Tags: ,