Frenken, Wilhelmus


Categories :

Frenken wilhelmus1975ak

In dankbare herinnering aan

WILHELMUS FRENKEN

weduwnaar van
MARIA CATHARINA AERTS

Geboren te Leveroij 7 juli 1887, overleden te Nederweert 23 mei 1975, gesterkt door het Sakrament der zieken

Vol berusting voelde hij zijn levenseinde komen. Zijn levenstaak hier was volbracht. In volle vertrouwen verwachtte hij de voltooiing van zijn leven. In een diep geloofsleven was zijn overtuiging gegroeid. Het gebed betekende veel voor hem. De dagelijkse mis was voor hem een vanzelf sprekende zaak. Zijn laatste gang naar buiten was dan ook het gaan meevieren van de Eucharistie. Daar groeide zijn besef van Gods liefde voor de mens. Daar groeide ook zijn geloof en vertrouwen. Daar vond hij de kracht om zijn plichten in zijn leven nauwkeurig en goed te vervullen. Met welke zorg en liefde heeft hij zich voor anderen opgeofferd. Alles was goed als hij anderen kon helpen en wat geluk geven. Mijn kinderen, hebt dank voor uw wederliefde. Bijzondere dank ook voor uw goede zorgen, zeker in deze laatste dagen.

Voor uw deelneming betoond bij het overlijden en de begrafenis van WILHELMUS FRENKEN betuigen wij U onze oprechte dank.
Nederweert, 27 mei 1975
Houtmolen 18

Familie Frenken