Deputé’s op werkbezoek


De beide deputé’s in gesprek met de afvaardiging in Leveroy. V.l.n.r. burgemeester Spiertz van Nederweert, ir. Horsmans, pastoor J. Nijhof, voorzitter van de gemeenschapsraad en J. Stals.

Kans op riolering in Leveroy / Invalsweg moet veel veiliger worden

(Van onze verslaggever)

LEVEROY – Er is een reële kans op riolering als er zo spoedig mogelijk een goed plan wordt ingediend. Deze voor Leveroy hoopgevende woorden sprak gistermiddag deputé ir. A. Horsmans, die samen met zijn ambtsgenoot L. Stals naar het landelijke dorpje was getogen om van de gemeenschapsraad te horen met welke problemen de Leveroyers Worstelen.

En dat zijn er nogal wat. Voorzitter J. Nijhof van de tien man sterke gemeenschapsraad vertolkte tegenover de Limburgse CDA-top de gevoelens van de inwoners van Leveroy door te stellen dat het dorp een bloeiend verenigingsleven kent en dat het leefbaar houden van deze gemeenschap vraagt om materiële voorzieningen.

Onder meer vroeg hij aandacht voor de weg Heythuysen – Leveroy. “Er gebeuren op deze weg veel ongelukken. De situatie op de plaats waar de weg vlak voor de dorpskern Leveroy binnenvalt is hemelschreiend onveilig en voor onze tijd ver beneden peil”, aldus de heer Nijhof, die op een reconstructie van deze weg met geldelijke steun uit de DACW-pot aandrong. Ook vroeg hij goedkeuring van de bestemmingsplannen waar het betreft de gemeente Heythuysen. Als derde punt op het verlanglijstje van de gemeenschapsraad stond de sanering van de Liesjeshoek, terwijl tenslotte dringend werd gepleit voor de aanleg van riolering. Daarop deelde Horsmans mee dat bij een goed en snel ingediend plan een ruime kans bestaat op riolering. Voorts beloofde hij: “Geef mij een plan voor verbetering van de weg Heythuysen – Leveroy, dan zal ik duwen aan DACW-subsidie”. Woorden die niet alleen hoop brachten bij de gemeenschapsraad, maar ook bij burgemeester P. Spiertz van Nederweert en de raadsleden G. Stals en M. Kessels, die de ontmoeting bijwoonden.

Tags: ,