Wijers – Seuren, Barbara


Categories :

Ter nagedachtenis aan

BARBARA SEUREN

weduwe van
LEONARDUS WIJERS

geboren te Nederweert op 14 mei 1891, is zij, na voorzien te zijn van het Sacrament der Zieken, overleden op 27 maart 1975. Na een plechtige eucharistieviering hebben we haar bij haar echtgenoot te ruste gelegd op het Parochiekerkhof te Leveroy, op 2e Paasdag, 31 maart 1975.

Barbara Seuren heeft bijna 85 volle jaren mogen leven en wie haar gekend heeft weten allemaal dat ze, zolang het kon, ener­giek leefde. Vroeger thuis, maar ook in haar huwelijk. Werkend in het bedrijf met haar man, bleef ze samen met hem overeind, ook in moeilijke tijden. En een stuk van haar zorg wist ze af te wenden door haar eenvoudig geloof in God, de Vader voor wie alles leeft. Trouwens heel haar leven stond in het teken van die eenvoud, van de gewone, on­opvallende gang van een menselijk leven. Zij deed niet iets geweldigs, zij trad niet op de voorgrond, maar ze deed haar plicht en vond daarin haar vreugde en vrede.

En als men een beroep op haar deed, pro­beerde zij met de haar-eigen-vanzelfsprekend- heid bij te springen en te helpen. Zo ging ze door het leven, zo gaf ze haar kruizen een plaats in haar bestaan, zo was ze present in de kerk, zo ging ze om met haar gelief­den. Totdat het niet meer ging en zij de dagelijkse zorg nodig had bij haar dochter thuis. Daar werd zij liefderijk opgevangen, daar kreeg zij wat haar toekwam, daar was men goed voor haar. En met trots kon zij vertellen over haar kleinkinderen, over hun toekomst en hun werken.

Barbara Seuren was nu geheel op-geleefd. In de. stilte van het nachtelijke uur is zij ge­storven zoals zij heeft geleefd. Staande bij haar graf, herinneren wij ons al het goede dat zij deed en wij danken God daarvoor. En samen bidden wij: Heer God, geef aan haar die nu voorgoed uit dit leven is heengegaan, de vrede en de vreugde van Uw bestaan, geef aan Barbara Seuren léven in overvloed, geef haar de eeuwige rust en moge Uw licht haar verlichten tot in eeuwigheid.

Voor de vele blijken van belangsteling bij de ziekte, het overlijden en de begrafenis van onze dierbare overledene, zeggen wij U har­telijk dank.

Fam. F. v.d. Kruys – Wijers en kinderen Fam. Wijers Fam. Seuren