Hermans – Sillekens Anna


Categories :

Ter dankbare nagedachtenis aan

ANNA SILLEKENS

echtgenote van
Johannes Hermans

De overledene is geboren te Roggel op 25 juni 1887 en is na voorzien te zijn van het Sacrament der Zieken overleden te Leveroy op 21 maart 1975. Na een plechtige Eucharistieviering hebben we haar op 26 maart 1975 te ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy.

In een tijd waarin „het gezin” vaak in discussie is, leefde Anna Sillekens als iemand die het liefst leefde in en voor haar gezin aan de Molenstraat te Leveroy. Zij had verder eigenlijk niet veel nodig dan de warmte en de geborgenheid in haar gezin, bij haar echtgenoot en kinderen. Haar huis was veel meer dan zo-maar een woning, haar huis was in de letterlijke zin van het woord een „tehuis”; daar voelde zij zich veilig, daar was ze tevreden, daar was ze elke dag op haar plaats. In dat huis en voor haar gezin heeft ze altijd met grote toewijding gezorgd en gewerkt en met hart en ziel kon ze mee overleggen over alle zorgen en vreugden die een agrarisch bedrijf met zich meebrengen. Op haar oude dag heeft ze dubbel teruggekregen wat ze zelf tijdens haar leven heeft gegeven, want haar echtgenoot en haar kinderen hebben haar de laatste jaren opgepast als het kostbaarste bezit wat ze hadden. Daar was ze dan ook heel dankbaar voor, ook al omdat ze de zorgeloosheid van haar oude dag besefte als een groot cadeau. Heel gelukkig was ze op de herdenkingsdag van naar 50-jarig huwelijk, nu bijna 2 jaar geleden. Tot kort voor haar dood kon ze over dit feest spreken en vertellen als een blij kind dat iets heel moois had gekregen. Zij voelde dit en beleefde dit als een Gods’ geschenk. Want Anna Sillekens had een heel mooi en diep geloof, eenvoudig, maar wel eerlijk. God was het centrum van haar leven. Nu is zij in de stilte van de nacht waardig en rustig gegaan naar die God, haar en onze Vader. Met een dankbare glimlach voor alles wat men thuis voor haar heeft gedaan, is zij over de drempel van dit leven gestapt naar dat andere leven, dat ons is beloofd door Jezus Christus. Wij vertrouwen op deze belofte en bidden: Heer, geef haar nu de eeuwige rust bij Uw Vader, die in de hemel woont.

Voor de vele blijken van medeleven bij de ziekte, het overlijden en de begrafenis van onze dierbare overledene, zeggen wij U hartelijk dank.

Hermans

kinderen en kleinkinderen Familie Hermans Familie Sillekens