1975

1975

oude traditie in ere hersteld

  J.B. NIJHOF Dorpstr. 4 Leveroy,                          LEVEROY december 1974.  Zeer geacht bestuur, Zeer geachte dames en heren. In verband met de jaarwisseling die voor de deur staat, lijkt het ons goed, om een oude traditie in ere te herstellen.

“welkomstbrief” nieuwe inwoners Leveroy

Zeer geachte familie,                                                                                                              Leveroy, 22.2.75 In de parochie St. Barbara te Leveroy hebt U zich in 1973/1974 gevestigd. Zoals U weet staat deze parochie, pastoraal gezien, o.l.v. pastoor J. Nijhof, die naast de parochie-activiteiten ook nog werkzaam is als leraar aan de Middelb. Techn. School te Roermond en moderator-staflid is

Leveroy kreeg nieuwe beugelbaan

20 maart 1975 “De Limburger” (Van onze verslaggever) LEVEROY – Aan de Kelperweg te Leveroy hebben enkele beugelliefhebbers in hun vrije tijd een nieuwe beugelbaan aangelegd in een oude kippenkooi van de heer Crins. Deze stelde de ruimte ter beschikking toen er vanuit de gemeenschap een beroep op hem werd

Leveroy heeft nu ook gemeenschapsraad

20 Maart 1975 “De Limburger” (Van onze verslaggever)  LEVEROY – Sinds korte tijd heeft Leveroy zijn eigen gemeenschapsraad. Geboren uit een behoefte aan inspraak inzake de leefbaarheid van dit kerkdorp, hebben enkele personen de hoofden bij elkaar gestoken om te komen tot een kern van mensen, die namens de gemeenschap

Deputé’s op werkbezoek

De beide deputé’s in gesprek met de afvaardiging in Leveroy. V.l.n.r. burgemeester Spiertz van Nederweert, ir. Horsmans, pastoor J. Nijhof, voorzitter van de gemeenschapsraad en J. Stals. Kans op riolering in Leveroy / Invalsweg moet veel veiliger worden (Van onze verslaggever) LEVEROY – Er is een reële kans op riolering

Oud ijzer en Lompenactie

O U D    I J Z E R    E N    L O M P E N   –    A C T I E Binnenkort zal Fanfare Concordia haar jaarlijkse T R A D I T I O N E L E   O U D –  I J Z E R  en 

WIMPEL VOOR LEVEROY

  Op de foto van links naar rechts: W. Derks, voorzitter Concordia; H. Wolters uit Melick, directeur; en de heer Pierey, voorzitter van de Limburgse Bond! Het was voor de derde keer dat de bijna 70-jarige directeur H. Wolters de wimpel aan het drapeau van fanfare Concordia mocht bevestigen. (Van

Canadees vond in Leveroy spoor van voorouders

  Yosef Drenters maakte in Canada naam als beeldhouwer. (Van onze verslaggever) BAEXEM – Wroetend in het verleden van zijn uit Leveroy stammende voorouders, is de Canadese beeldhouwer Yosef Drenters (45) in Midden-Limburg terecht gekomen. Zaterdag was hij bij de geschiedkundige J. Berghs in Baexem, die hem aan tal van

zilveren huwelijk HUB FRENKEN en ANNA FRENKEN-KUEPERS

Op zaterdag 10 mei a.s. hopen onze ouders HUB FRENKEN en ANNA FRENKEN-KUEPERS Hun zilveren huwelijksfeest te vieren. Wij beginnen deze dag met een Eucharistieviering om 11.30 uur in de Parochiekerk “St. Barbara” te Leveroy. Hun dankbare kinderen Leveroy, april 1975 Leveroy 1a Gelegenheid tot feliciteren van 17.30-18.30 u.                                                                                              Dagadres:

Kampioenswimpel voor Beegden, Leveroy, Ittervoort en Haelen

Op bondsconcours voor lagere afdelingen te Echt Kampioenswimpel voor Beegden, Leveroy, Ittervoort en Haelen Het traditionele decemberconcours van de R.K. Limburgse Bond van Muziekgezelschappen waaraan verbonden is de kampioenstitel voor Limburg in de lagere afdelingen speelde zich af in het Royal Theater te Echt. In totaal hadden zeven corpsen ingeschreven

1e Communie in mei 1975

  Links Mej. Lisette v. Melick uit Melick, rechts mevr. Kessels-Theunissen uit Horn, in het midden pastoor Nijhof. Verder staande van links naar rechts:  Anneleentje Heynen, Ria Wetemans, Marion Vandevondervoort, Monique Sillekens, Riny Goertz, Riny Klompen, Pascal Beenders, Jack van Appeven, Frank Pouls, Beppie Heynen, Ria v/d Schoor, Mirjam Rietjens,

Gevaarlijke bushalte in Leveroy wordt verplaatst

  (van onze verslaggever) LEVEROY – HEYTHUYSEN – De omstreden bushalte bij de kerk in Leveroy, wordt verplaatst naar veiliger oorden. De halte, die momenteel op het gebied van de gemeente Heythuysen ligt, wordt overgeheveld naar een plek tegenover de basisschool op het grondgebied van Nederweert. Over de bushalte is

leraar schenkt hekwerk

In Juni 1975 plaatst Frits Paffen, leraar te Roermond, een door hemzelf gemaakt ijzeren hekwerk tussen doopkapel en vrije ruimte daarachter. Bedoeling is dat hier in Augustus geplaatst wordt het zeer oude Maria-beeld, dat jaren in het kapelke aan de Liesjeshoek stond, doch de laatste 10 jaar vanwege gevaar voor

kort nieuws juni 1975

31 Mei 1975 O.l.v. de heer Hans Peters (Liesjeshoek) verzorgt het meisjeskoor van Jong Nederland (Jeugdbeweging) de avond-eucharistieviering in de parochiekerk. Prachtig! Er is een muziekgezelschapje bij t.w. slagwerk door Hans Verlaek, gitaar door Tjeu Ketelaers, trompet door Jo Verstappen en Jack Brentjens. Pastoor Nijhof is de celebrant en de

kort nieuws juni 1975

30 Juni 1975 Definitieve oprichting van het Jongerenkoor van Jong Nederland. Dirigent is de heer Hans Peters. Bestuur: pastoor Nijhof, Jos Sieben uit Nederweert, Elly Stals en Jo Jansen. 30 Juni 1975 Vandaag misdienaarsreisje naar Maasbracht, Born, Munstergeleen, Brunssum met o.a. sluizen, kinderboerderij, geboortehuis Pater Karel Houben en Schutterspark met

kort nieuws juni 1975

Juni 1975 LEVEROY – KPJ Kringkampioen – Voor de vierde achtereenvolgende keer is ’t voetbalelftal van de KPJ – Leveroy kringkampioen geworden. Vanaf 12 uur ’s middags tot 7 uur ’s avonds is door 12 ploegen voor dit kampioenschap gevochten. In de finale trad Leveroy aan tegen het elftal uit

Nog ’t een en ander over de Mariakapel i.p.v. doopvont.

Nog ’t een en ander over de Mariakapel i.p.v. doopvont. Door het per 19 juni 1975 geplaatste hekwerk met de initialen F.P. 1975, kunnen de mensen straks van buiten toch in de kerk komen voor gebed. Maar verder dan de Maria-kapel komt men niet vanwege de gesloten deur achterin de

correspondentie omtrend uitlenen Kazuifel aan Chicago

                                                                    Leveroy, 26 juni 1975 Van de zijde van het R.K. Kerkbestuur van de parochie H. Barbara te Leveroy bestaat geen bezwaar, dat het KAZUIFEL, inv. nr. 433 BM Bonnefantenmuseum, Maastricht

Hooizolder in Leveroy verbrand

  Uit Limburger van 8.7.75 (Van onze verslaggever) LEVEROY – Maandag tegen de avond is de hooizolder van landbouwer Lei Hermans aan de Liesjeshoek in Leveroy (gemeente Nederweert) een prooi der vlammen geworden. De schade zal vermoedelijk vele tienduizenden guldens bedragen. Het vuur werd geblust door de brandweer van Nederweert.

Kermis / uitje kerkbestuur

KERMIS 1975 De kermis is heel goed geweest. Mooi zomers weer, waarbij menig glaasje bier verwerkt is. Er was een caroussel, een rupsbaan, een schiettent, een snoep- en speelgoedtent en een goktentje. Zondags was het heel druk. In alle drie cafés in de kom van het dorp (Goertz-Wetemans-Wijers) speelde een

Oud Maria-beeld krijgt in Leveroy ereplaats

Uit Streekbode van 14.8.1975 Zondag 17 aug. zal Leveroy in kerkelijke feeststemming zijn. Dan zal het zeer oude Mariabeeld, dat jarenlang stond in het kapelke aan de Liesjeshoek in Processie naar de St. Barbarakerk worden gebracht. Sinds 10 jaar nl. staat dit beeld bij de fam. Mestrom-Kessels (voorheen Op Hey-Theunissen)

de processie van de Liesjeshoek naar de kerk

 Nog even terug naar augustus 1975, de processie van de Liesjeshoek naar de kerk met het beeld van O.L. Vrouw van Leveroy. Anita en Marly van Veghel dragen het beeld vanuit boerderij Mestrom-Kessels naar buiten. ’t Was druk op die dag, ook rond het vaandel van Concordia. Tussen Marly en

Voorbereiding processie / mariabeeld

6 Aug. 1975 Oud-politie van Leveroy, H. Janssen, thans pensioengerechtigd en woonachtig in Nederweert, heeft als ervaren timmerman vandaag de achtergrond voor de nieuwe Mariakapel gemaakt. De spaanplaat is met stalen spijkers gewoon vastgeslagen aan de muur. Achter de spaanplaat zit nl. nog een deurtje, dat om een mooie kapel

Ere-plaatsje voor oud Mariabeeld in Leveroy

Het Maria-beeldje dat nu de parochiekerk van Leveroy siert.  Uit “De Limburger” van 19 aug. 1975 (Van onze verslaggever) LEVEROY – Het minstens 150 jaar oude Mariabeeld , dat jarenlang in het kapelletje aan de Liesjeshoek in Leveroy heeft gestaan, is zondag vanaf hoeve Mestrom-Kessels in processie naar de Barbarakerk

25-jarig huwelijk van koster Huber Frenken

Echtpaar H. Frenken-Kupers Vandaag 20.8.1975 ontvingen we de foto’s van het 25-jarig huwelijk van onze koster Huber Frenken. Pastoor Nijhof tijdens de preek. De kinderen van de koster assisteren bij deze dienst. Nijhof

Dames KPJ-Leveroy weer kampioen

LEVEROY – Tijdens de zondag gehouden provinciale voetbalkampioenschappen voor dames van de Kath. Plattelands Jongeren is het dameselftal van Leveroy voor de vierde maal in successie Limburgs kampioen geworden. In de finale versloegen de dames uit Leveroy het elftal van Swentibold door een prachtig doelpunt in de 19e minuut van

Herinnerings foto Mgr. Sillekens

Bij een bezoek dat de missie-bisschop Mgr. Sillekens uit Baexem bracht aan de pastorie, ontving pastoor Nijhof bovenstaande foto van monseigneur met Paus Paulus VI, als herinnering.

kort nieuws aug. 1975

27 aug. 1975 Vandaag zijn de kroontjes gebracht en gemonteerd op de hoofdjes van Maria en Jezus, door de fa. Paul van den Hout uit Roermond. Totaalkosten f 350,=. Deze blijven eigendom van de parochiekerk. Het beeld blijft eigendom van de fam. Mestrom-Kessels. Wij hebben met de ons beschikbare middelen

BAETSEN / KNIPPENBERG staan dit jaar in de schijnwerpers van de MIVA.

PATER BAETSEN UIT LEVEROY EN PATER KNIPPENBERG UIT HEYTHUYSEN                                                    staan dit jaar in de schijnwerpers van de MIVA. PATER M. BAETSEN: missionaris in Zuid-West Afrika. Het gebied dat hij moet verzorgen is zo groot als geheel Limburg. Omdat er geen medische zorg was heeft hij er een klein hospitaal gebouwd,

vakantie voorbij; alle verenigingen starten weer.

September 1975 Het vergaderseizoen begint weer. De gemeenschapsraad vergadert, de K.P.J. houdt in deze maand receptie, het oudercomité komt bijeen en het plaatselijk missiecomité. We zijn dankbaar voor de inzet van vele parochianen, waardoor onze gemeenschap leeft en er ook werkelijk wat gebeurt. Op zaterdagavond 13.9.1975 zong in onze kerk

Receptie KPJ

LEVEROY – Receptie KPJ – Dat de receptie van de KPJ na het behalen van 4 Limburgse kampioenschappen indruk heeft gemaakt bij velen, blijkt wel uit de geweldige belangstelling voor deze receptie, onder meer van de burgemeesters van Nederweert en Heythuysen-Baexem. Ondanks het feit dat de gemeentepolitiek, de riolering en

een opknapbeurt voor allewegkruizen

Bij fam. Mestrom-Kessels Leveroyse Bergen fam. Mestrom-Coenen Fam. Op Hey Bergdijk Dorpstraat t.o. fam. Schreurs Hoofdstraat naar Heythuysen t.o. koster Frenken; werd in 1976: Kerkstraat Liesjeshoek kapelletje; in 1975 hebben alle wegkruizen een opknapbeurt gekregen en zijn in ere hersteld !

DE RATTEN BEHOUDEN HUN VRIJHEID

Uit “De Limburger” van 24.9.1975 Voor Leveroy voorlopig geen hoop op riolering (Van onze verslaggever) LEVEROY – Het dorp Leveroy hoeft er voorlopig niet op te rekenen dat de provincie gelden zal toeschuiven om deze kern van riolering te voorzien. Ook de zo gewenste reconstructie van de weg Heythuysen-Leveroy zal

Kazuifel uit Leveroy op expositie in Amerika

 (Van onze verslaggever) LEVEROY – Een meer dan vijfhonderd jaar oud zijnd kazuifel van de parochie Leveroy, dat zich sinds een aantal jaren in het Bonnefantenmuseum in Maastricht bevindt, zal van half november tot half januari worden geshowd op een tentoonstelling van oude textielprodukten in Amerika. De expositie wordt gehouden

Ratten

22 okt. 1975 uit “De Limburger” Er wordt vaak gezegd dat het een goede zaak is als er nog iets te wensen is. Dan kun je idealen nastreven om het optimale te bereiken. Wel, het dorp Leveroy heeft nog een en ander op het verlanglijstje staan, maar nu is het

Tante An is gestorven

Tante An is gestorven; de laatste overlevende van de fam. Op Hey-Theunissen, die altijd met zorg ’t Mariabeeld beschermden. In augustus ’75 brachten wij dit beeld in processie van Op Hey’s hof naar de kerk. Tante An was erbij aanwezig; ze was gekomen van Huize Beek en Bosch om haar

mededelingen oktober 1975

Oktober 1975 In de pastorie is door Landbouwbelang een nieuwe ketel gemonteerd. De oude was geheel versleten. Bij de trappen naar het Mariakapelletje heeft Frits Paffen uit Roermond stevige leuningen gemaakt, van smeedijzer. Oudere mensen kunnen nu ook zonder hulp naar binnen. In de kerk hebben we de drie kleine

Hobby-expo in Leveroy

LEVEROY – De Funktiegroep Wereldkerk in het dekenaat Heythuysen organiseert in samenwerking met het Parochiële Missie Comité van Leveroy een hobby-expo in zaal Leverona op zondag 16 november. Deze tentoonstelling is geopend van 12.00 tot 19.00 uur. Meer dan 50 hobbyisten zijn van de partij. Er is o.m. te zien:

kort nieuws november 1975

De Limburger november 1975 LEVEROY – Zeskamp – Vrijdag 21 november is er in Leveroy een zeskamp, die, zoals ieder jaar, georganiseerd is door de Kath. Plattel. Jongeren. Inzet van deze zeskamp is de KPJ – Leverona – Cup. De wedstrijden beginnen om 19.30 uur in zaal Leverona. Tot nu

Vos geschoten

LEVEROY – Vos geschoten. – In de directe omgeving van Leveroy heeft de heer Timmermans uit de Beemdenhoek zaterdagmiddag me een welgemikt schot een vos neergelegd.

Sextenten

In het parochieblad van Leveroy is sinds korte tijd een discussie gaande over de sextenten en privéclubs, die ook rond het vredige Leveroy zijn verrezen. Pastoor Nijhof heeft de kat de bel aangebonden. Hij schrijft over duidelijke tekenen van afstompend volksvermaak. De pastoor: “Wat blijft er nog over van het

Leveroy dringt opnieuw aan op aanleg van riolering

Pastoor Nijhof: “aan het piepen blijven” (De limburger: Van onze verslaggever) LEVEROY – De gemeenschap Leveroy blijft pogingen in het werk stellen om het dorp gerioleerd te krijgen. Men zit daartoe al geruime tijd op het vinketouw. Het ontbreken van riolering wordt als een ernstige aantasting van de plaatselijke volksgezondheid

Kerstmis 1975

Kerstmis 1975; de kinderen van de 5e klas Basisschool hebben een eigen kerstgroep gemaakt o.l.v. handvaardigheidslerares mevr. Wolters-Peeters uit Haelen. De kerstgroep stond in de kerk. Winter 1975-1976 te Leveroy, op ons parochiekerkhof naast de pastorie. …en achter de kerk. Deze “wensen” hangen we op aan de zuilen links en

Kerstmis 1975

Het weer: regen ! Maar een grote, geweldige kerstnacht om 11 uur met de Nachtmis. Het was bomvol. Mooi viering. We hadden voor het eerst de kerststal gebouwd vanaf de preekstoel naar het houten altaar. De ene communiebank is tijdelijk verwijderd, zodat we a.h.w. een heel veld kregen waar we

2020

Gemeenschapsraad Leveroy opgericht

Negende informatie-stencil februari 1975 Mededelingen van kerk- en schoolbestuur en andere besturen. Heil aan de lezer! Gemeenschapsraad Leveroy Na heel lang overleg, na lang beraad en brede informatie hebben zich negen mensen uit Leveroy bereid verklaard om zitting te nemen in een GEMEENSCHAPSRAAD. Leveroy heeft geen gemeenteraad, want Leveroy hoort