Ottenheijm – Verhaegh, Helena


Ter dankbare herinnering aan
HELENA GERTRUDIS VERHAEGH

weduwe van
Jacobus Ottenheijm

Geboren te Swalmen op 10 oktober 1904 en overleden te Leveroy op 29 januari 1974, waar ze begraven werd op het Parochiekerkhof na een Eucharistieviering op 1 februari 1974.

De dood van moeder overvalt ons en doet ons even heel veel pijn. Want we hadden nergens op gerekend. Ze was niet echt ziek, ze deed nog aan van alles mee. Ze hield van fijne ontspanning en de bijeenkomst van de bejaardenvereniging op dinsdag was voor haar iets waar ze de hele week al naar uitkeek. Daarbij was ze altijd nog heel bedrijvig. Ze moest wat te doen hebben en ze vond het fijn dat ze tot aan het uur van haar dood nog kon zorgen voor het huishouden. En nu valt er ineens die stilte. Voor haar is het maar gelukkig dat ze geen pijn en leed heeft gehad. Maar wij moeten samen deze dood toch verwerken. Moeder kan daarbij misschien ‘n groot voorbeeld voor ons zijn. Zij heeft ook de dood van vader, nu 14 jaar geleden als een sterke vrouw verwerkt; ze is er doorheen gekomen zonder klagen, maar met een heel mooi en eenvoudig geloof in God de Vader.

En ze leefde toen verder met een nieuwe opdracht: goed zorgen voor kinderen en kleinkinderen. Dat heeft ze gedaan. En daarom eerden de kinderen haar en de kleinkinderen hielden veel van haar en zij zelf was gelukkig met haar kinderen en hield van haar kleinkinderen. En zo levend heeft ze gedaan wat van haar verwacht werd, n.l. trouw zijn tot in de dood aan haar levensopdracht. Zo moet zij ook in onze herinnering blijven voortleven en mogen wij haar nooit vergeten. Zo ook moeten wij afscheid van haar nemen en geloven dat God, haar en onze Vader. haar nu geeft waarnaar zij verlangde en wat zij verwachtte: een leven dat altijd gelukkig is. En bidden wij voor haar dat zij, die altijd in onze parochiekerk plaats nam bij Maria van Altijddurende Bijstand, dat de Moeder Gods haar nu mede begeleidt naar dat geluk, dat wij mensen nog nooit gezien of gehoord hebben. Moge zij rusten in Vrede.

Voor uw medeleven met de dood en de begrafenis van onze dierbare overledene, zeggen wij U oprecht dank.

Fam. Ottenheijm Fam. Verhaegh
Adres: Sillenhoek 17, Leveroy

 

Tags: