Bovend’eerdt – Naus, Petronella


Categories :

In Uwe Godvruchtige gebeden wordt aanbevolen de ziel ven zaliger

Petronella Johanna Maria Naus

echtgenote van
Renier Wilhelmus Johannes Bovend’Eerdt

De dierbare overledene werd geboren te Baexem 2 september 1948 en is overleden 15 augustus 1973 in het St. Jansziekenhuis te Weert, na een geduldig gedragen ziekte tijdig voorzien van de laatste H. Sacramenten der zieken en is begraven 18 augustus d.o.v. op het St. Barbarakerkhof te Leveroy.

Het korte leven van Nelly, slechts 24 jaar, is niet gemarkeerd door grote daden. Toch is zij ‘groot* in de ogen van ieder die baar gekend heeft. Groot in het kleine, in het gewone, het alledaagse. Met haar zacht karakter strooide zij veel goedheid uit en ieder die een beroep op haar deed kon daarvan profiteren. Daardoor namen velen haar gemakkelijk in vertrouwen en kon men haar veel toevertrouwen, lo alle gezinnen en huishoudens waar ze gewerkt heeft, liet ze een sfeer van stille vriendschap achter. Ze deed haar werk zonder omhaal van woorden, maar wel met volle inzet en rusteloos. Ze kon niet ‘nee* zeggen en stond daarom altijd klaar. Zo hebben haar ouders en familie haar gekend. Zo ook leeft zij in hun herinnering voort als een goede dochter, een onvergetelijke zus.

Nelly sloot een gelukkig huwelijk met René Bovend’Eerdt. Ze waren samen tevreden, ze hadden het goed en waren mét elkaar en dóór elkaar gelukkig. Ruim twee /aar beeft dit geluk maar mogen duren Toen kwamen ziekte en dood en moest René zijn lieve echtgenote teruggeven in banden van de Schepper. Een groot verlies voor hem, voor de familie, voor ons allen. We hadden o.I. nog zovele verwachtingen van dit jonge leven, van deze goed oppassende echtgenote, die zelf ook hoopte en bad: ‘als ik maar weer beter word”. Het heeft niet mogen zijn. Daarom staan we samen in droefheid. Toch moeten wij ons bij het lezen van dit gedachtenisprentje op de eerste plaats blijven herinneren dat Nelly nog bij ons is. Ons geloof in de belofte van Jezus Christus dar wij over de grens van de dood gelukkig leven bij God, onze Vader, maakt het verdriet minder bard, omdat we in gelovige overgave weten dat de dood niet definitief is. En vervolgens mogen en moeten we ons herinneren al het goede, het zorgende, het diep-menselijke dat van Nelly is uitgegaan. We moeten het bewaren in ons hart ais een dankbare herinnering. Het zal voor haar echtgenoot, ouders en familie vaak tot grote steun kunnen zijn.

Voor Uw zeer gewaardeerd medeleven bij het overlijden en de begrafenis van onze dierbare overledene betuigen wij U onze oprechte dank.

RENÉ BOVEND’EERDT
Familie Naus-Dings
Familie Bovend’Eerdt- Boeken