Teeuwen- Breukers, Anna


In dankbare herinnering aan

ANNA MARIA CLARA BREUKERS

echtgenote van
HENRICUS HUBERTUS TEEUWEN

geboren te Leveroy 13 februari 1890. Na met volle kennis en geheel overgegeven aan de H. Wil van God van de laatste Sacramenten voorzien overleden 30 juni 1973.

Gouden lid van de Derde Orde

Bij het heengaan van deze goede echtgenote en Moeder, willen wij van harte God bedanken voor het vele goede dat wij door haar mochten ondervinden tijdens haar lange leven. Zij was uitgegroeid tot een zeer goed mens, die iedereen tegemoet kwam met hartelijke woorden en daden, bekenden of onbekenden. Nu treuren wij om haar dood, maar die tijd moest eens komen. Zij werd met grote liefde en toewijding door haar huisgenoten en buurt omringd en zij zal daar altijd dankbaar voor blijven. Moge zij juist omwille van haar groot geloof, haar arbeidzaamheid, en het voorbeeld dat zij gaf bij ons blijven voortleven. Moge zij daardoor voor ons een kracht zijn om in haar geest in het leven verder te gaan, zolang ons dat vergund zal worden. Zo een mens leeft zo een mens sterft.

Dierbare echtgenoot, wij waren nog gaarne enige tijd bij elkander gebleven. U had het er een paar dagen geleden nog over. Maar als echt gelovige mensen legt gij u neer bij Gods raadsbesluiten.
De liefde is niet verbroken, de liefde sterft nooit.

Goede kinderen en kleinkinderen, voor de heilige Wil van God, daarvoor buigen wij eerbiedig ons hoofd. Gij bidt met Vader samen veel voor de overleden Moeder en Oma opdat zij spoedig, ja nu al de eeuwige rust mag gevonden hebben. Uw gebed wordt zeker verhoord, omdat ge zo liefdevol voor haar waart.

Heer God, Gij hebt uw dienares verlost uit dit vergankelijke leven. Neem haar thans genadig op in Uw heerlijkheid en schenk haar het loon voor haar welbesteed leven.

Tot weerziens, in de heerlijkheid van Christus onze Heer. Zo geve God onze Vader.

Voor Uw blijken van deelneming en belangstelling ons betoond, bij het overlijden on de begrafenis, zeggen wij U onze hartelijke dank.

Familie Teeuwen

Tags: