Heuts – Vos, Agnes


Ter dankbare nagedachtenis aan

Agnes Maria Anna Vos

echtgenote van
Wilhelmus Josephus Hubertus Heuts

Geboren te Stevensweert 25 juli 1915 overleden 11 april 1973 in het St. Jansgasthuis te Weeft en begraven op 14 april d.o.v. op het R.K. Kerkhof te Leveroy.

In de prille ochtend van de elfde april is Agnes Maria Anna Heuts-Vos gestorven, We hadden het zo graag anders gewild. We hadden gehoopt op leven, op gezondheid, maar tegen de ziekte die zij had was niets bestand. Her enige wat men haar kon geven in die laatste maanden was belangstelling, meeleven. En dar heeft ze gekregen. Met een onvoorstelbare trouw hebben haar man en kinderen haar begeleid naar de dood Geen moment heeft ze alleen geleden. Samen hebben ze dit zware kruis opgevangen en een plaats gegeven in hun leven. En daarnaast heeft ze al die tijd in het ziekenhuis de grootste toewijding en liefde ontvangen van het verplegend personeel. Allen hebben deze vrouw, die nog graag wilde leven, het sterven lichter gemaakt. Maar dat had ze ook verdiend. Want haar eigen leven voor man en kinderen heeft immers altijd in het teken gestaan van grote trouw en hartelijke liefde. Zij was het centrum van haar gezin. Zij schuwde geen zorg en geen werk. Zij wist altijd raad en had een uitermate fijn gevoel om de problemen van gezin en bedrijf samen met man en kinderen ie bespreken.

Heel haar leven heeft te hard, heel hard gewerkt, en altijd met plezier. Ze zal erg gemist worden als moeder, als raadgeefster, als de sterke vrouw We hebben dan ook geen andere troost voor hen die achterblijven dan de woorden die moeder onszelf heeft meegegeven vanaf haar ziekbed. Woorden van overgave. Vele keren heeft ze gezegd: „We moeten het maar aan O.L Heer overlaten.* En dat meende zij uit de grond van haar hart. Toen zij voorzien was van het sacrament der zieken, zei ze: “Zo, nu ben ik gerust, Zij was klaar om, als het moest, zich over te geven aan de Heer van leven en dood. Het zal voor haar dan ook wei de grootste vreugde zijn ais zij weet dat haar man en kinderen nu samen moedig verder gaan in het diepe geloof dat moeder die is gestorven, nog leeft en bij hen is Steunend Op ons geloof en bouwend op Gods’ belofte durven wij daarom bidden: Heer, geef baar de rust die zij verdiende en moge zij nu gelukkig leven bij U. En wij voegen eraan toe uit respect voor haar grote devotie tot Maria: O L. Vrouw van Altijddurende Bijstand, bid voor haar en voor ons, opdat wij in dankbare herinnering aan moeder haar voetstappen blijven volgen en het leven aanvaarden zoals bet naar ons toe komt.

Voor Uw blijken van deelneming en belangstelling ons betoond, bij het overlijden, en de teraardebestelling, zeggen wij Uw onze hartelijke dank.

W. HEUTS
Matheu – mia