sollicitatie voor “hoofd”

Katholiek Schoolblad  7-4-1973

LEVEROY (L.)

Het katholieke schoolbestuur van het basisonderwijs te Leveroy roept naar aanleiding van de pensionering van het huidige hoofd per 1 augustus, sollicitanten op voor de functie van

hoofd

In eerste instantie wordt gezocht naar een energieke jongeman met een principieel katholieke levensovertuiging. Wij laten deze eis zeer zwaar gelden aangezien in onze gemeenschap een niet-practiserend katholiek onaanvaardbaar is. Verder moet hij goede contactuele eigenschappen bezitten en daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in de moderne onderwijsmethoden. Vanuit zijn positie als hoofd moet hij zich betrokken voelen bij het kerkelijk en maatschappelijk gebeuren in onze gemeenschap. Hij dient vanzelfsprekend in het bezit te zijn van de wettelijke bevoegdheden en veel belangstelling te hebben voor de muzische vakken.

Uitgebreide sollicitaties te richten aan R.K. Schoolbestuur, Dorpstraat 4, Leveroy, post Heythuysen, binnen tien dagen.

Per 1 augustus 1973 werd benoemde de heer M. Kwaspen uit Stramproy.

Tags: ,