23 maart 1973 Overweg in Leveroy wordt veiliger

overweg

23 maart 1973

(Van onze verslaggever) LEVEROY. — De Nederlandse Spoorwegen zip begonnen met het beveiligen van de spoorwegovergang Beemdenhoek in Leveroy. De levensgevaarlijke overgang wordt voorzien van en Automatische knipperlicht Installatie. Verwacht wordt dal de installatie in juni definitief werking treed. „Dit is werkelijk een hele opluchting voor de mensen van de Beemdenhoek-, aldus pastoor Nijhof van Leveroy.

NS start verbetering

• de leveroyse pastoor is gedurende ongeveer twee jaar bezig geweest met het verkrijgen van een beveiliging voor de spoorwegovergang. In die tijd heeft hij heel wat brieven gestuurd naar de Nederlandse Spoorwegen en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Zijn laatste brief aan de Spoorwegen dateert van een week of drie geleden. Nijhof: Vijf mensen zijn toen op het nippertje aan de dood ontsnapt. Ik heb daarna onmiddellijk een brief geschreven”.

Verheugd Nijhofs schrijven leidde er toe dat de Spoorwegen hun belofte van eer. jaar geleden Dat in de loop van 1973 der beveilging er zou komen. Stante pede waar gingen maker,. Burgemeester Hannen van Heythuysen toonde zich gisteren Zen verheugd over de jongste ontwikkelingen. Nijhof: .,Momenteel is het zo dal de mensen van de Beemderhoek bij mistig weer via Kelpen naar de kerk van Leveroy komen. Dat is een kilometerslange omweg. De mensen durven er gewoon niet overheen

Bushalte

Er is nog een verkeerssituatie In mijn parochie ‘waar pastoor Nijhof danig met ons hoog I Dat is de bushalte van de  NAO bij de kerk. De halte lig t net op de plaats waar het autoverkeer uit de bocht komt. Verplaatsten van de halte is een kwestie die al jarenlang onderwerp van gesprek is tussen de gemeenten Nederweert en Heythuysen en de busonderneming NAO tut Roermond. Het bestuur en de vlak achter de belle gelegen Boerenleenbank heeft inmiddels aangeboden Om de bussen te laten stoppen op de parkeerplaats veer de bank bij de gemeente Heythuysen leeft de veronderstelling dat de NAO akkoord is met de suggestie van het Boerenleenbank-bestuur. Volgens burgemeester Mennen is het plan inmiddels al voorgelegd aan de Inspecteur ! van de verkeersinspectie. ,.Mocht de inspecteur dit geen goede greep vinden dan kunnen we ‘n andere plaats roeken.  aldus de burgemeester.

Verleggen Directeur Jongkind van de NAO… WI) hebben de gemeente Heythuysen voorgesteld de halte even verderop te projecteren Als we voor de bank zouden parkeren, zouden we de gevaarlijke situatie gewoon verleggen” Volgens Jongklnd levert het parkeren van de bussen voor de bank tal van problemen op voor buspassagiers en bankbezoekers. De NAO verkeert in de Veronderstelling dat de verkeersinspecteur momenteel  bekijkt of de suggestie realiseerbaar is

overweg

 

 

Tags: ,