’t Groene Kruis algemene vergadering

Categories :
Tags: ,

20 maart 1973

LEVEROY – Groene Kruis                                                                                                                                                               

De afdeling Leveroy van ’t Groene Kruis zal donderdag a.s. 22 maart haar jaarlijkse algemene vergadering houden. Bij de bestuursverkiezing zal Mevr. Geraats periodiek aftreden, doch is herkiesbaar. Tijdens deze avond zal pastoor Nijhof aan de hand van Amerikaanse dia’s het een en ander vertellen over drugs, met name soft drugs en LSD. De secretaris P. Ament zal de jaarverslagen behandelen.