Knapen, Peter


knapen peter 1973

Ter gedachtenis aan
PETER LAMBERTUS KNAPEN

echtgenoot van
CORNELIA HUBERTINA TINNEMANS

Hij werd geboren te Leveroy op 17 sept. 1389 en overleed in het verpleegtehuis Invia te Sittard op 21 febr. 1973 Hij werd begraven op het kerkhof van de H. Landricus te Echt op 24 febr. d.o.v. Hij was gesterkt door zijn christelijk leven en door de genademiddelen van de H Kerk.

Een gezegend leven is voor deze wereld afgesloten. Hij was een man van bidden en werken. Samen met zijn vrouw leidde hij zijn boerenbedrijf in Leveroy in dienst van zijn groot gezin en van de gemeenschap. In moeilijke oorlogstijden nam hij vervolgde mensen op zonder op eigen veiligheid te letten In zijn oude dag verhuisde hij met zijn vrouw naar een van zijn kinderen in Echt, waar hij nog vele gelukkige jaren mocht doorbrengen en dag aan dag als een andere Simeon opging naar het Huis des Heren. Na enkele weken van lijden heeft de Heer hem in grote vrede tot Zich genomen. Lieve vrouw, met wie ik meer dan 50 jaar samen mocht zijn, ik dank U voor al uw goedheid. Kinderen en kleinkinderen houdt uw moeder in ere en volg ons voorbeeld, dan zullen wij elkaar weerzien. Familieleden en vrienden, bidt voor mij. Heer, geef hem de eeuwige rust. Onze Lieve Vrouw van Schilberg, bid voor Uw bedroefde kinderen.
Voor alle bewijzen van hartelijkheid, die mijn echtgenoot en vader tijdens zijn ziekte mocht ontvangen, en voor Uw meeleven bij zijn overlijden, betuigen wij U onze hartelijke dank.

Uit aller naam C. KNAPEN – TINNEMANS

De plechtige zeswekendienst zal plaats hebben op zondag 15 april a.s. om 17.30 uur in de parochiekerk van de H. Landricus te Echt. Uw aanwezigheid hierbij stellen wij zeer op prijs.

Tags: ,