Berben, Peter

Ter nagedachtenis aan

PETER BERBEN

WEDUWNAAR VAN
GERTRUDIS BERBEN

Geboren te neer 16 april 1876, overleden in het ST. Jansziekenhuis te Weert op 16 februari 1973 en begraven op 20 februari d.o.v. op het R.K. Kerkhof te Neer, bij zijn dierbare echtgenote

——————————-

Peter Berben heeft bijna 97 jaar mogen leven, In die lange tijd heeft hij allés meegemaakt, aan vreugde en verdriet En toen hij in de namiddag en toen hij in de namiddag van de 16e februari 1973 zijn leven teruggaf aan de Schepper zei een buitenstaander: “Proficiat mot zulk een fijne vader”. Want dat was hij, een fijne man, een goede vader, die in aile omstandigheden het leven met een glimlach tegemoet ging. Wat er ook gebeurde, hij bleef optimistisch, hetgeen voor zijn al lang overleden maar dikwijls zieke echtgenote een grote troost moet zijn geweest. Ook zijn kinderen vonden in hem altijd de blijde, tevreden vader, die hen is voorgegaan in rusteloze arbeidzaamheid. De laatste 26 jaar van zijn leven werd hij verzorgd in Leveroy bij zijn dochter, en vele mensen uit deze plaats hebben kunnen profiteren van zijn christelijke blijmoedigheid.

Heel zijn prachtig leven stond in het teken van een diep geloof. Hij geloofde dat het leven zijn diepste zin heeft als men leeft voor Qod, de Vader van ons allen. Hij geloofde zonder aarzeling of twijfel dat Gods’ belofte van eeuwlg-ge-lukkig-leven voor hem in vervulling zou gaan. Hij leefde van deze belofte. Daarom was het een grote vreugde voor hem dat één van zijn dochters, zuster Gertruda zich geheel wijde aan de dienst van God, daarom vierde hij elke dag de eucharistie, daarom kon hij zich met het grootste gemak overgeven aan datgene wat God van hem vroeg door de Kerk, door de priesters, door zijn medemensen

Vader is nu op zijn plaats. Het lijden is vergeten. Hij leeft bij God. Hij is gelukkig!  In onze herinnering kan hij losslaan van blijheid, dankbaarheid en geloof- Dat zal zijn grootste vreugde zijn en tot zijn kinderen die hem de laatste weken dag en nacht trouw bleven moeten we nu allemaal zeggen Proficiat met zulk een fijne vader !

Voor de blijken van deelneming bij het overlijden en de begrafenis van onze zorgzame vader, behuwdvader, opa en overgrootvader, betuigen wij onze oprechte dank.

Kinderen, kleinkinderen achterkleinkinderen BERBEN
Leveroy, 20 februari 1973 Liesjeshoek 4