Vertrek Pastoor Geurts

Donderdag 21 December half 10 vertrek uit de pastorie van Leveroy, bovengronds en ondergronds alles geruimd. Wat een heerlijk huis om in te wonen en te werken. Na 19 jaren doet ook dit vertrekken pijn, maar een nieuwe toekomst wacht, voor het ogenblik wat duister, maar licht wordt ’t morgenvroeg weer, ook voor mij.   

  1. Geurts em. Pastoor 1954  –  1972

Met alle goeds van Leveroy voor de nieuwe pastoor !

Tags: ,