Rouwdienst pater Sjang van Kemenade

Rouwdienst pater Sjang van Kemenade

LIESSEL, 6 December 1972

Op 2 december ontving de familie Van Kemenade te Liessel het bericht dat pater Sjang van Kemenade in het ziekenhuis van Sete Lagoas op 60-jarige leeftijd, het 25ste jaar van zijn priesterschap, plotseling was overleden aan ’n hartinfarct. Pater Sjang van Kemenade was in dit ziekenhuis als rector werkzaam. Hij behoorde tot de congregatie van de Paters van de H. Geest en werd op 26 september 1948 in Montana (Zwitserland) tot priester gewijd. Op 2de Pinksterdag 1949 droeg hij zijn eerste plechtige H. Mis op in de parochiekerk van de H. Willibrordus te Liessel. Achtereenvolgens werd hij benoemd tot novicemeester in Baarle-Nassau, kapelaan te Alphen aan de Rijn en Leveroy. Na zijn benoeming voor de missie werkte hij in Matozinhos in Brazilië, van waaruit hij een nieuwe parochie stichtte in Capim Branco. In mei 1970 werd hij benoemd tot rector in voornoemd ziekenhuis. In het bijzijn van zijn broer Frans, die ook als missionaris werkzaam is in Brazilië, ontving hij uit handen van de bisschop het sacrament der zieken. Broer Frans van Kemenade is werkzaam in Conselheiro Pena, 500 km verwijderd van de standplaats van zijn broer Sjang. Maandag 11 december wordt om half elf in de St. Willibrorduskerk te Liessel een plechtige rouwdienst gehouden, waarna gelegenheid tot condoleren in zaal Goevaerts.

 

Tags: ,