de wisseling van pastoor Geurts en pastoor Nijhof.


Met onderstaande officiële berichtgevingen gaan we even terug naar 1972/1973, de wisseling van pastoor Geurts en pastoor Nijhof.


 

Op zondag 3 december 1972 zal Pastoor P. Geurts afscheid nemen van onze parochie, wegens zijn benoeming tot Rector van het Bejaardenhuis Berlo-Heem te Weert.

Hierbij nodigen wij U uit dit afscheid met ons te vieren. Wij stellen Uw aanwezigheid zeer op prijs. Er zal om 10 uur een Hoogmis gevierd worden in de St. Barbarakerk te Leveroy waarna in dezelfde kerk  om plm. 11 uur een afscheidsreceptie wordt gehouden.

Namens de parochieraad:                                                                                Namens het kerkbestuur:

  1. Hermans, voorz. M. Kessels, secr. Pater J. Nijhof

Leveroy, november 1972

Toekomstig adres van Rector Geurts: “Berlo-Heem”, Vogelsbleek 20, Weert


 

Op zondag 21 januari 1973 om 10 uur zal de

Zeereerw. Heer Pater J.B. Nijhof

door deken G. van Hees uit Heythuysen, worden geïnstalleerd als pastoor van de parochie H. Barbara te Leveroy, tijdens een eucharistieviering in de parochiekerk aldaar.

Aansluitend aan de plechtigheid is er in de kerk gelegenheid om de nieuwe pastoor geluk te wensen.

Het kerkbestuur van de H. Barbara te Leveroy.

Leveroy, januari 1973

Tags: ,