AFSCHEIDS – CADEAU pastoor Geurts

A F S C H E I D S –  C A D E A U  

U weet allen: bij een receptie hoort een cadeau. Ook wij willen op Zondag 3 december aan Pastoor Geurts een afscheidscadeau aanbieden. Maar dan moet het een cadeau, een gave zijn van heel de parochie. Hierover zijn kerkbestuur en parochieraad het eenstemmig eens !!!

Daarom krijgt U nu de gelegenheid Uw bijdrage te geven. Vanaf a.s. zondag 26 november t/m woensdag 29 november zullen de leden van het kerkbestuur en van de parochieraad huis-aan-huis bij U aankloppen.

Wij hopen vanzelfsprekend dat U allen meedoet. Het zal een blijk zijn van onze hartelijke dankbaarheid voor alles wat Pastoor Geurts gedurende bijna 19 jaar voor onze parochie heeft gedaan. Mogen wij daarom dan ook rekenen op Uw dankbare bijdragen ?

Om heel deze inzameling vlot en efficiënt te doen verlopen vragen wij U beleefd Uw bijdrage te doen in de enveloppe waarin zich deze circulaire bevindt. Hartelijk dank voor Uw medewerking. 

Namens de parochieraad:                                                                                                Het Kerkbestuur

  1. Hermans, voorz. M. Kessels, secr.

Pater J. Nijhof, kap.                                                                                                              L. Ketelaers

  1. Geraats
  2. Leunissen

De Leveroyse gemeenschap bracht op die ene zondag voor Pastoor Geurts bijeen f 1.250,=.

 

Tags: ,