UITNODIGING TOT VERGADERING BETREFFENDE BOUW GEMEENSCHAPSHUIS

 UITNODIGING TOT VERGADERING BETREFFENDE BOUW GEMEENSCHAPSHUIS

Geachte     inwoners     van     Leveroy,

Zoals u wellicht hebt kunnen lezen in de krant heeft het ministerie van Kultuur Recreatie en Maatschappelijk werk aan het Stichtingsbestuur van ons nieuwe Gemeenschapshuis een toezegging gedaan van f. 60.000. Deze subsidie is een handreiking van de minister en we moeten goed beseffen, dat als we deze bijdrage nu niet direct aanvaarden, dat we dan misschien nog jaren moeten wachten voordat we weer tot de gelukkigen zullen gaan behoren. Daarom moeten we nu OP KORTE TERMIJN spijkers met koppen slaan. En vandaar dat we voornemens zijn om op

M A A N D A G  21  A U G U S T U S  a.s.

een vergadering te beleggen in de St. Barbarazaal. Tijdens deze vergadering zal het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nederweert aanwezig zijn om nader toelichting te geven over plannen, bouw en exploitatie van het nieuwe gemeenschapshuis. Deze vergadering begint om 20.15 uur en we zouden heel graag zien dat uit alle gezinnen van Leveroy minstens één persoon aanwezig is. Als we nl. voelen dat de hele gemeenschap achter ons staat, dan kunnen we op zeer korte termijn starten.

We kunnen U nu al vast verzekeren dat in de bouw van een nieuw gemeenschapshuis ook voorzien is een gymnastieklokaal voor onze jeugd. Het is dus daarom alleen al duidelijk dat we vele ouders en besturen van verenigingen hopen te begroeten, om zo samen met allen te overleggen hoe we in de toekomst dit prachtige project een zinvolle plaats in onze gemeenschap kunnen geven.

Namens het Stichtingsbestuur Gemeenschapshuis-Leveroy nodig ik U dus allen uit om Maandag a.s. om 20.15 uur in de zaal aanwezig te willen zijn. Als we U kunnen begroeten is dat alleen al voor ons een hele steun.

Augustus 1972.                                                                               Namens het Stichtingsbestuur,

De Voorzitter.

Tags: ,