Coolen, Hermanus


Hermanus Hubertus Coolen

echtgenoot van
Anna Maria Josephina Timmermans

Geboren te Leveroy 12 mei 1903. en onverwacht in de Heer overleden te Weert 2 augustus 1972, voorzien van de genademiddelen van de H. Kerk.
Eenvoudig en oprecht is hij zijn levensweg gegaan, en daarom valt het zwaar afscheid te moeten nemen van iemand van wie men veel gehouden heeft.

De dood is de geboorte naar het nieuwe leven, de ingang naar de heerlijkheid, en wij allen zijn pelgrims op deze wereld, op weg naar het Vaderhuis.

De goede God zal hem zeker opnemen, daar Jezus zelf ook getuigde: Zalig de eenvoudigen van geest, hen behoort het Rijk der hemelen.

Moge de goede God aan degenen die achterblijven, de sterkte geven om dit zware verlies te dragen in onderwerping aan zijn aanbiddelijke wil.

Moge hij rusten in vrede.

Uw blijken van medeleven hebben wij zeer gewaardeerd. Gaarne zeggen wij U hiervoor onze oprechte dank.

Mevr. A. M. J. Coolen- Timmermans
Kinderen en kleinkinderen

F. Cuypers, koster

Categories :