Wetemans – Verboeket, Catharina


Ter dankbare herinnering aan

CATHARINA VERBOEKET

weduwe van
WILHELMUS HUBERTUS WETEMANS

Geboren te Montfort 1 juli 1896. Onverwachts uit dit leven weggeroepen 10 maart 1972 in het Sint Laurentius-ziekenhuis te Roermond. We hebben haar te ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy 14 maart d.a.v.
Een hart staat stil als God het wil. Werkelijk als een dief in de nacht kwam de dood. Maar zeker was ze daarop voorbereid.

Naast de droefheid over haar onverwacht heengaan leeft in ons hart toch ook een grote dankbaarheid jegens God, de Vader van alle mensen, Die ons een eenvoudige en zorgzame moeder zo lang heeft gegeven. Zij was tevreden en gelukkig en verrichtte met liefde en onvermoeidheid haar dagelijks werk tot de laatste dag van haar leven. Veel hield zij van vader, met wie zij juist op de 14de verjaardag van zijn overlijden weer verenigd werd.

Zij mag St. Paulus nazeggen: „Ik heb de goede strijd gestreden, mijn levenswerk voleind, het geloof bewaard”.

Moge de dankbare gedachtenis aan onze ouders ons steeds een inspiratie zijn om in hun geest samen verder te leven en te werken. Dit is tegelijk onze mooiste dank aan hen.

En tot U, Heer, bidden wij: „Geef onze overleden ouders de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte hen”. Amen.
Voor de veie blijken van medeleven, ondervonden bij het plotseling overlijden van onze dierbare moeder en oma, alsook voor uw gebeden en uw aanwezigheid bij deze Eucharistieviering zeggen wij U onze oprechte dank.

Familie Wetemans.
Leveroy, 14 maart 1972.

Tags: