Pater geeft N.S. de sporen:


meer veiligheid in Leveroy

(Van onze verslaggever)

LEVEROY – De Nederlandse Spoorwegen zullen in 1973 de twee onbewaakte spoorwegovergangen in Leveroy gaan voorzien van automatische knipperlicht-installaties. Dat hebben de spoorwegen in een brief laten weten aan pater Nijhof in Leveroy. Ook het college van burgemeester en wethouders van Baexem is door de Utrechtse spoorbazen in kennis gesteld va het besluit. Op 19 november van het vorig jaar schreef Nijhof, moderator van de MTS te Roermond, een brief naar Utrecht waarin hij de spoorwegen verzocht om eindelijk eens haast te maken met de beveiliging van de levensgevaarlijke overgangen in het traject Weert-Roermond. Het verzoek van de Leveroyse pater ging vergezeld van een aantal handtekeningen, die verzameld waren door de heer W. Hendriks van de Beemderhoek. De bewoners van de Beemderhoek zijn het meest gebaat bij de beveiliging. Met angst en beven zien zij hun kinderen dagelijks vele malen de spoorstaven passeren. Bij de handtekeningen zaten verder die van doktoren, geestelijkheid en politie. Nijhof: “Hier in Leveroy wonen een beetje bedeesd, rustige mensen. Ze willen liever geen trammelant maken en denken: dan kijken we maar een beetje beter uit”. Toen Hendriks dan ook aan Nijhof vroeg of “er niet iets aan te doen was” klom de pater in de pen. Nijhof: “Je moet de spoorwegen de sporen geven, dan komen ze op het goede spoor”.

Bushaltes

Met de automatische knipperlicht-installaties is de bemoeienis van pater Nijhof met het openbaar vervoer niet afgelopen. Vorig jaar ventileerde hij in een uitzending van de Radio Omroep Zuid zijn ongenoegen over de bushalte van de NAO in Leveroy. Die halte ligt net achter een bocht bij de kerk en is onverhard. Nijhof: “Ik zei toen: die mensen staan daar niet met modder aan de schoenen, maar met de dood in de schoenen. Als je ziet hoe hard de auto’s de bocht om komen rijden”. De volgende dag belde directeur Jongkind van de NAO Nijhof op met de mededeling dat die kwestie al lang in studie is. Hij beloofde de zaak opnieuw aan te zwengelen en stuurde een hoofdcontroleur naar Leveroy om met Nijhof te praten. De heer Jongkind verwacht dat er over ongeveer twee weken een beslissing wordt genomen. Er zijn twee voorstellen. Het ene behelst een verharding van de halte en het andere bepleit een verplaatsing van de halte naar de Barbaraschool. Over beide voorstellen wordt overleg gepleegd met de gemeenten Nederweert en Heythuysen.

Bovenstaande relaas speelde zich af in 1972. De krant ging zich er intensief mee bemoeien ! Pastoor Nijhof schreef brieven naar de Ned. Spoorwegen. In 1973 kwamen toen de automatische knipperlicht-installaties aan de Beemderhoek en Oudenhofweg tot stand.

“Hier moet het gebeuren”, schijnt pater Nijhof (rechts) te willen zeggen. W. Hendriks en zoon Peter zijn ’t er helemaal mee eens

Tags: