1972

1972

Pater geeft N.S. de sporen:

meer veiligheid in Leveroy (Van onze verslaggever) LEVEROY – De Nederlandse Spoorwegen zullen in 1973 de twee onbewaakte spoorwegovergangen in Leveroy gaan voorzien van automatische knipperlicht-installaties. Dat hebben de spoorwegen in een brief laten weten aan pater Nijhof in Leveroy. Ook het college van burgemeester en wethouders van Baexem is

UITNODIGING TOT VERGADERING BETREFFENDE BOUW GEMEENSCHAPSHUIS

 UITNODIGING TOT VERGADERING BETREFFENDE BOUW GEMEENSCHAPSHUIS Geachte     inwoners     van     Leveroy, Zoals u wellicht hebt kunnen lezen in de krant heeft het ministerie van Kultuur Recreatie en Maatschappelijk werk aan het Stichtingsbestuur van ons nieuwe Gemeenschapshuis een toezegging gedaan van f. 60.000. Deze subsidie is een handreiking van de minister en

Bouw Leveroys gemeenschapshuis start in oktober

23 Augustus 1972 KOSTEN     F 300.000 Bouw Leveroys gemeenschapshuis start in oktober    (Van onze correspondent) LEVEROY – Wellicht begin oktober zal gestart worden met de bouw van een nieuw gemeenschapshuis in Leveroy. Dat deelde voorzitter G. Stals van het stichtingsbestuur Gemeenschapshuis mee tijdens een vergadering in de St. Barbarazaal.

uitbreiding in Leveroy

Weekblad voor Nederweert 6 oct. 1972 CONTACT In het weekblad van de vorige week is bekendgemaakt dat de bestemmingsplannen “Nederweert-Noord”en “Leveroy” voor eenieder ter inzage liggen ten kantore van de afdeling gemeentewerken. De ter visie legging duurt één maand. Gedurende deze tijd kan een ieder bij de gemeenteraad bezwaren tegen

AFSCHEIDS – CADEAU pastoor Geurts

A F S C H E I D S –  C A D E A U   U weet allen: bij een receptie hoort een cadeau. Ook wij willen op Zondag 3 december aan Pastoor Geurts een afscheidscadeau aanbieden. Maar dan moet het een cadeau, een gave zijn van

de wisseling van pastoor Geurts en pastoor Nijhof.

Met onderstaande officiële berichtgevingen gaan we even terug naar 1972/1973, de wisseling van pastoor Geurts en pastoor Nijhof.   Op zondag 3

Afscheid pastoor Geurts

Zondag, 3 December 1972 LEVEROY – Afscheid pastoor Geurts Leveroy heeft zondag massaal afscheid genomen van pastoor Geurts, die binnenkort als de nieuwe rector van het bejaardentehuis “Van Berloheem” naar Weert vertrekt. Na een plechtige eucharistieviering volgde een druk bezochte afscheidsreceptie, waarop o.a. de burgemeesters van Baexem en Nederweert alsmede

Huldiging “Concordia”

Zondag 3 December 1972 LEVEROY – Huldiging “Concordia” Zodra zondagavond bekend werd dat Fanfare “Concordia” uit Leveroy voor de tweede achtereenvolgende keer binnen drie jaar ’t kampioenschap in de 3e afdeling van de Limb. Muziekbond had gehaald, maakte de gemeenschap zich op om Concordia feestelijk binnen te halen. Rond 8

Rouwdienst pater Sjang van Kemenade

Rouwdienst pater Sjang van Kemenade LIESSEL, 6 December 1972 Op 2 december ontving de familie Van Kemenade te Liessel het bericht dat pater Sjang van Kemenade in het ziekenhuis van Sete Lagoas op 60-jarige leeftijd, het 25ste jaar van zijn priesterschap, plotseling was overleden aan ’n hartinfarct. Pater Sjang van

start bouw gemeenschapshuis

Project van 3,5 ton Morgen start in Leveroy bouw gemeenschapshuis De heer G. Stals, voorzitter van het stichtingsbestuur gemeenschapshuis te Leveroy bij de oude Barbara-zaal. Morgen wordt begonnen met de sloop van het uit 1929 daterende bouwsel. (Van onze verslaggever) LEVEROY. — De bouw van het nieuwe gemeenschapshuis in Leveroy

Vertrek Pastoor Geurts

Donderdag 21 December half 10 vertrek uit de pastorie van Leveroy, bovengronds en ondergronds alles geruimd. Wat een heerlijk huis om in te wonen en te werken. Na 19 jaren doet ook dit vertrekken pijn, maar een nieuwe toekomst wacht, voor het ogenblik wat duister, maar licht wordt ’t morgenvroeg