Driesser, Maria Wilhelmina


Categories :

MARIA WILHELMINA DRIESSER

Geboren te Leveroy 16 januari 1832. Overleden te Heythuysen 11 nov. 1971.

Begraven op het kerkhof van St. Barbara te Leveroy 15 nov. d.o.v.
Velen zullen zich de dierbare overledene herinneren, hoe zij iedere morgen in alle vroegte haar dagelijkse gang maakte naar de kerk. De H. Mis en het rozenkransgebed waren de kracht en het geheim van haar leven.

Stil en tevreden ging haar lange leven voorbij. Voor zich zelf vroeg zij niet veel. Zij was gelukkig als zij voor anderen goed kon zijn; als anderen maar gelukkig waren. In trouw aan anderen heeft zij dan ook gewerkt zolang zij de kracht daarvoor had.

De laatste jaren van haar leven bracht

zij door in „Beek en Bos” te Heythuy-sen. Haar leven werd nog stiller en haar laatste levenskrachten besteedde zij aan het gebed. Zij was er gelukkig en dankbaar voor de goede zorg die zij daar ondervond.

In de stilte van haar kamer groeide zij toe naar het ogenblik van haar aardse voleinding, om binnen te gaan in Gods eeuwige heerlijkheid, waarin zij geloofde.

Moge zij rusten in vrede.
Voor uw gebed en medeleven en voor uw aanwezigheid bij deze heilige Eucharistieviering, betuigen wij U onze oprechte dank.

Namens de familie: H. H. Driesser
Leveroy, 15 nov. 1971.