OUD PASTOOR OVERLEDEN (1971)

 

(Van onze correspondent)

LEVEROY – Onlangs overleed te Ransom (USA) oud-pastoor Cornelius Leunissen. De overledene, die 71 jaar oud werd, werd geboren te Krawinkel-Geleen. Na zijn studies aan het B.C. te Sittard trad hij in bij de ongeschoeide Carmelieten te Geleen. Hij werd op 15 augustus 1925 te Maastricht tot priester gewijd. Meteen hierna werd hij uitgezonden naar Amerika, waar hij tot 1938 werkte. Hierna werd hij benoemd tot provinciaal van de Carmelieten in Nederland. Omdat hij Amerikaans staatsburger was, werd hij door de nazi’s gezocht, maar hij wist in december 1940 uit te wijken. Op verschillende plaatsen heeft hij daar gewerkt o.a. te Kansos vanwaar hij in 1967 met emiritaat ging. Zaterdag 30 oktober wordt om 10.30 uur een plechtige uitvaartdienst gehouden. Hij is inmiddels begraven op het kloosterkerkhof van de Dominicanessen te Great Bend.

Ter gedachtenis aan

De Zeereerwaarde Heer

CORNELIUS LEUNISSEN

                                                       em.-pastoor van Ransom, Kansas U.S.A.

Geboren te Geleen op 31 oktober 1899, priester gewijd te Maastricht op 15 augustus 1925. Het grootste deel van zijn priesterleven werkte hij in de parochiezorg in de Verenigde Staten van Amerika, ’t laatst in de St. Aloysiusparochie te Ransom, alwaar hij als emeritus-pastoor in de Heer overleed op 22 oktober 1971. Volgens zijn wens werd hij op 26 oktober begraven op het kloosterkerkhof van de Zrs. Dominicanessen te Great Bend, Kansas U.S.A.

Uit een diep godsdienstig gezin gesproten, voelde hij zich reeds jong geroepen tot het kloosterleven en het priesterschap. Hij was een bescheiden, eenvoudige en hartelijke mens. Zijn goedheid stond te lezen in zijn stralende ogen. Wie hem leerde kennen werd voorgoed zijn vriend. Zijn levensdevies had kunnen zijn: trouw in vriendschap. Hij was attent op alles en voor alles wat vriendschap en medeleven vraagt. Zo kon hij zich als priester aan velen geven en velen troost en geluk brengen. Zijn diep christelijke geloofsovertuiging, zijn grote liefde voor de kerk, voor de persoon van de Paus en voor zijn bisschop kon hij ook bij zijn gelovigen wekken. Tegelijkertijd kon hij de beste vriendschappelijke en collegiale relaties onderhouden met dienaren en leden van andere christelijke kerken. Hij had het probleem van de eenheid der christenen in de praktijk al lang opgelost. Voor zijn parochianen was hij alles. Zij droegen hem op de handen overal waar hij gewerkt heeft. Tot in zijn laatste levensdagen gaf hij zijn priesterlijke zorg aan zieken en bejaarden van alle gezindten. Voor zijn familie was hij als een vader. Hij leefde met allen mee in dagen van vreugde en verdriet. Zij zullen hun heerbroer en heeroom zeker erg missen en samen met zijn grote vriendenkring een dankbare herinnering aan hem bewaren en hem in het gebed gedenken. Pastoor Leunissen ruste in vrede.

Voor uw gebed en medeleven en voor uw aanwezigheid bij deze Eucharistieviering danken wij U hartelijk.

Familie Leunissen, Leveroy 30 oktober 1971

Tags: ,