Sieben, Janssen Elisabeth


“Gedenkt mij in Uw gebeden, gebeden hebben kracht”.

Ter herinnering aan

ELISABETH JANSSEN

echtgenote van
Jan Mathijs Sieben

Geboren te Leveroy op 6 juli 1922, overleed zij gesterkt door het H. Sacrament der zieken op het feest van Maria ten Hemelopneming 15 augustus 1971 in de Maaslandkliniek te Hom. Zij werd begraven op ’t kerkhof te Neer.

Het leven van ieder mens vindt in het sternen niet zijn einde, maar zijn voltooiing. Hoe moeilijk dit ook te begrijpen is, wij geloven het op het woord van Christus : “Na dit leven komen wij in een nieuw land, in een huis, waar ruimte is voor velen.

Op de avond van ’t feest van Maria’s Tenhemelopneming, ging deze echtgenote en moeder heen, om thuis te komen bij de Vader in de hemel. Wij worden even stil nu deze moeder menselijkerwijs te vroeg van ons heenging.

Al was haar gezondheid reeds vele jaren zwak, toch was zij nog onmisbaar omdat zij door haar hartelijke moederlijke genegenheid en door haar verdraagzaamheid om zich heen de sfeer van een echt thuis wist te scheppen.

De droefheid om haar heengaan zal echter worden verzacht door gevoelens van dankbaarheid en haar zorgzaamheid en liefde zullen in de herinnering van haar gezin blijven voortleven.

Bovendien kan Christus troost en sterkte geven. Hij was het immers, die ons voorging en de weg wees. Zijn moeder Maria liet ons eveneens ervaren dat dit leven een op weg zijn is naar de Vader.

Wij bidden daarom : “Vader in de Hemel, geef, dat deze dierbare mens het heengaan heeft

mogen ervaren als de voleinding van haar leven, als het begin van een nieuw leven. Geef haar Uw heerlijkheid.

Heer het geloof dat zij eeuwig zal blijven leven kan voor ons, die achterblijven een grote troost zijn. Heer vermeerder in ons dat geloof.

Mijn dierbare echtgenoot en kinderen, veel dank voor uw liefde en genegenheid. Moge God U in uw verder leven bij staan. Tracht de onderlinge eenheid te bewaren. Wilt voor mij blijven bidden, opdat mijn vreugde volkomen moge zijn.

De familie van de overledene dankt U hartelijk voor de vele blijken van deel_ neming, ondervinden bij het overlijden en de begrafenis van mijn dierbare

echtgenote onze goede moeder en oma

Neer, augustus 1971