Verlaek, Joannes


Gedenk in uw gebed

JOANNES LUDOVICUS HUBERT VERLAEK

echtgenoot van
Johanna Cornelia Maria Rust

geboren te Leveroy 30 oktober 1906; aldaar in de Heer overleden op zaterdag 20 februari 1971 en begraven op het parochiekerk-hof op 24 februari d.a.v.

Begaafd met een goed verstand had hij in zijn jonge jaren zijn kansen benut om te studeren. Hij behaalde de onderwijsakte en zag in de opvoeding van de jeugd zijn levensideaal.

Het lukte hem in de moeilijke crisisjaren aan verschillende scholen in Limburg en Brabant voor langere of kortere tijd aan het werk te kunnen gaan. Vol ijver gaf hij zich aan de jeugd.

’t Waren geen gemakkelijke jaren en na 10 jaren bleek zijn gezondheid zo verzwakt te zijn dat hij vele jaren door ziekte en werkeloosheid werd uitgeschakeld. Het was voor hem een zware slag toen hij tenslotte het onderwijs moest vaarwel zeggen.

In de school van het lijden gerijpt, kon hij met zijn geknakte gezondheid, na de oorlog de moed opbrengen een nieuwe werkkring te beginnen.

Een grote steun vond hij daarbij in de zorg en de trouw van zijn echtgenote. Zij vooral maakte ’t hem mogelijk nog 17 jaar een administratieve functie te vervullen tot volle tevredenheid van zijn superieuren en collega’s.

Voor zijn enige zoon Jeroen was hij een liefdevolle en zorgzame vader.

De laatste acht jaren van zijn leven waren zwaar door een steeds verder gaand ziekteproces. ,,Eenzaam maar niet alleen”. Bidden we dat hij nu bij God de vrede en het geluk gevonden heeft, waarin hij zo vast geloofde, maar waarmee hij in de vele beproevingen van het leven dikwijls heeft moeten worstelen.

Vaarwel. Tot weerziens !

Voor uw deelneming, betoond bij het overlijden en de begrafenis van mijn dierbare echtgenoot en zorgzame vader, betuigen wij U onze oprechte dank.

J. Verlaek-Rust
Jeroen

Leveroy, februari 1971

Tags: