Weijers, Klaessen Sophia


Ter gedachtenis aan

SOPHIA MARGARETHA KLAESSEN

weduwe van
Joannes Weijers

Geboren te Leveroy 5 september 1886, aldaar in de Heer overleden 8 januari 1971, begraven op het kerkhof van Sint Barbara maandag 11 januari

De wuivende hand van moeder was haar afscheidsgroet voor ons. Thuis gekomen is zij heel stil en heel ruste van ons heengegaan in het vroege avonduur. Zij was de dag begonnen, zoals ze haar leven lang iedere dag begon, met – liefst heel vroeg – de H. Mis en de H. Communie in de parochiekerk.

Zij was een tevreden en gelukkige vrouw. Daarom stelde zij geen overdreven eisen aan het leven. Zij leefde met iedereen mee. Zij had belangstelling voor alles wat op ons dorp er, in de verenigingen gebeurde en was var alles op de hoogte.

Met haar levenservaring van enige generaties stond zij betrekkelijk rmid tegenover het nieuwe van deze tijd.

Met grote dankbaarheid in het hart bewaren haar kinderen en kleinkinderen de gedachtenis aan haar, die zoveel voor hen gedaan heeft.

Moge zij rusten in vrede.

Voor Uw deelneming bij het overlijden en de begrafenis, zeggen wij U hartelijk dank.

Fam. Weijers-Klaessen.